Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yaş

Yaş, bir canlının doğduğu andan bu yana geçen zaman Yaş, cansız bir nesnenin insanlar tarafından yapıldığı andan bu yana geçen zaman Yaş, ıslak (kuru olmayan) veya nemli Yaş, argoda olmayacak iş Yaş, Romanya'nın ikinci büyük kenti Yaş Antlaşması, Yaş şehrinde imzalanan Osmanlı antlaşması YAŞ, Yüksek Askerî Şûra'nın baş harflerinden oluşan kısaltma

Temmuz 2014

Şaman, bir soruya yanıt verdi.

Biyolojik yaş nasıl tespit edilir?

Şöyle bir test buldum:

Cilt elastikiyeti
Cilt yaşlandıkça, kolajen ve elastin maddeleri azalır ve elastikiyetini kaybeder. Elinizin üzerindeki deriyi çimdikler gibi tutarak çekin ve bir dakika bu şekilde tutun. Deriyi bıraktığınızda tekrar normal, düz hale gelmesi ne kadar zaman alıyor?
< 1 - 2 saniye: 30'lu yaşlar
< 3 - 4 saniye: 40'lı yaşlar
< 5 - 10 saniye: 50'li yaşlar
< 11 - 30 saniye: 60'lı yaşlar
< 31 - 45 saniye: 70'li yaşlar
< 45 saniyenin üzerinde: 80'li yaşlar
Tepki testi
Tepki verme hızı yaşlandıkça azalır. Bunu ölçmek için, yazı yazarken kullandığınız elinizi açın ve bir arkadaşınızdan elinizin üzerinde 45 cm'lik bir cetvel tutmasını isteyin. Cetveli 0-45 cm arası aşağıdan yukarı gelecek şekilde tutmalı. Cetveli bıraktığında yakalayın. Tuttuğunuz yer, ne kadar hızlı tepki verebildiğinizi gösterir.
< 14 cm'ye kadarsa: 20'li yaşlar
< 15 - 24 cm: 30'lu yaşlar
< 25 - 29 cm: 40'lı yaşlar
< 30 - 35 cm: 50'li yaşlar
< 40 cm ve üzeri: 60'lı yaşlar
Zihinsel zindelik
100'den geriye doğru 0'a kadar 7'şer 7'şer sayın. Ne kadar sürede sayabiliyorsunuz? 25 saniyeden uzun sürmesi zihinsel yaşlanma göstergesidir.
< 20 saniyeden kısa: 40 yaşın altındasınız.
< 20 saniye ve üstü: 40-60 yaşlarındasınız.
Emin olmak için bir test daha yapın. Bir dakika içinde aklınıza kaç tane meyve ve sebze ismi geliyor?
< 60 yaşın altındakiler, en az 15 tane bulabilir.
Denge
Sağ ayağınızı 45 derece eğik halde tutarak sol ayağınızın üzerinde durun ve gözlerinizi kapatın. Dengenizi kaybedip sağ ayağınızı yere koymadan ne kadar durabileceğinizi ölçün. Bu hareketi birkaç dakika arayla 3 kez tekrarlayın ve bu şekilde ortalama ne kadar durabildiğinizi hesaplayın.
< 70 saniyeden fazla: 20'li yaşlar
< 60 - 69 saniye: 30'lu yaşlar
< 50 - 59 saniye: 40'lı yaşlar
< 40 - 49 saniye: 50'li yaşlar
< 30 - 39 saniye: 60'lı yaşlar
< 20 - 29 saniye: 70'li yaşlar
< 19 saniyeden az: 80'li yaşlar
Gözbebeği boyu
Gözbebekleri yaşlandıkça küçülür. Ancak ışık da gözbebeğinin küçülmesine yol açtığı için bu testi gün ışığında yapmalısınız. Gözbebeğinizin çapı 4 mm ise biyolojik yaşınız 30; 2 mm ise 60'tır.
Kornea testi
Aynada göz yuvarlağınıza bakın. Korneanızın çevresinde yay şeklinde bir beyaz çizgi var mı? Beyaz çizginin uzun olması kolesterolünüz de yüksek olduğuna işaret ediyor olabilir. 80'li yaşlara geldiğinizde kornea çevresindeki beyazlık tam bir daire şeklini alır.
Şubat 2014

Turan Söylemez  yeni bir  gönderide  bulundu.

Ülke Ülke Asgari Milletvekili Seçilme Yaşları

Nijerya: 30Ülkeler

Türkiye: 25Ülkeler

ABD: Eyalete göre değişmekle birlikte genellikle 25Ülkeler

Meksika: 25
Ülkeler

Arjantin: 25Ülkeler

Bangladeş: 25
Ülkeler

Benin:25
Ülkeler

Hindistan:25
Ülkeler

İtalya: 25Ülkeler

Japonya: 25Ülkeler

Litvanya: 25
Ülkeler

Tayvan: 23Ülkeler

Hong Kong: 21Ülkeler

İran: 21
Ülkeler

Belçika: 21Ülkeler

Brezilya: 21Ülkeler

Bulgaristan: 21Ülkeler

İsrail: 21
Ülkeler

Polonya: 21Ülkeler

İngiltere: 21Ülkeler

Yunanistan: 21Ülkeler

Avusturya: 18Ülkeler

Avustralya: 18Ülkeler

Kanada: 18Ülkeler

Danimarka: 18Ülkeler

Almanya: 18Ülkeler

Macaristan: 18
Ülkeler

Hollanda: 18Ülkeler

Yeni Zelanda: 18Ülkeler

Portekiz: 18Ülkeler

İspanya: 18Ülkeler

İsveç: 18
Ülkeler

Fransa: 18
Ülkeler
Temmuz 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Bir köpek yaşı neden yedi insan yaşına eşittir?

Hayvanlar Alemi
Köpekler sadece 1 yıl içinde tüm gelişimini tamamlar. Bu gelişim tamamlama sırasında hızla bazı kavramları da öğrenir. Bir insanın köpekle kıyaslandığı takdirde gelişim süresi 21 insan yaşına denk gelmektedir. Bu durum sonucunda ise ilk olarak birinci köpek yaşının 21 insan yaşına eşit olduğu saptanmıştır. İlk yıldan sonra köpeklerdeki gelişim hızı sürekli olarak azalır ve sabit bir hal alır. 1 yılda 21 insan yaşını atlayan köpekler daha sonrasında ise her yıl 4 insan yaşı şeklinde büyümektedir.
Bu işlemlere göre 7 yaşındaki bir köpek ilk yılında 21 insan yaşı daha sonraki 6 yılda ise toplamda 24 insan yaşı artırmıştır. Bunun sonucunda ise 7 yaşındaki bir köpek 45 insan yaşına denk gelmektedir. Ancak bunun bilimsel bir yanıtı yoktur.
Temmuz 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Samet Polat, bir soruya yanıt verdi.

Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Gerçek yaşınızla kaç yaş fark var?

Sanki beşyüz yaşındayım ben

Yaşadım, yaşamaz gibi
İyi iken kötüler gibi
Gülerken hep ağlar gibi
Toprağın gözyaşındayım ben
Haziran 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Boy uzaması kaç yaşına kadar sürer?

Boy uzaması bebek yaşta başlar ergenliğe girişle hızlanır ve erkeklerde 21, bayanlarda 19 yaşına kadar aynı hızda sürer. Bununla birlikte bu süreç pat diye birden kesilmez. Yani 21 yaşına girer girmez erkeklerde boy uzaması duracaktır artık 1 milimetre dahi uzayamazsınız anlamına gelmez. Bu ortalama bir sayıdır. Yani bazı erkeklerin 22'ye kadar uzadığı olur, bazı erkeklerde ise boy uzaması 20'de durur. Ayrıca boy uzamasının kemiklere bağlı bir süreç olduğu bilinen bir gerçektir. Bu demektir ki kemiklerin gelişmeye devam ettiği süreçte boy uzaması da sürecektir.
Haziran 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Haziran 2013

Batuhan Bulut, bir soruya yanıt verdi.

Reşit olmayan arası cinsel ilişkide hangi taraf fail olacaktır?

Soruya verilmiş olan yanıt maalesef tamamıyla yanlıştır. TCK. m. 104 'Reşit Olmayanla Cinsel İlişki' başlıklı bir suç düzenlemiştir. Buna göre: Cebir, tehdit ve hile olmaksızın, onbeş yaşını bitirmiş olan çocukla cinsel ilişkide bulunan kişi, şikâyet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Burada 18 yaşının üzerinde olan şahıs fail olacaktır. Eğer cinsel ilişkide bulunanların ikisi de reşit değilse, yaşı büyük olan fail olacaktır. İki küçük de aynı yaştaysa, ikna eden taraf reşit olacaktır. TCK. m. 31'in ise bu soru ve ceza ile hiçbir alakası yoktur.
Haziran 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Reşit olmayan arası cinsel ilişkide hangi taraf fail olacaktır?

TCK'nın 31. maddesinde bu konuya açıklık getirilmiştir:

(1) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu yoktur. Bu kişiler hakkında, ceza kovuşturması yapılamaz; ancak, çocuklara özgü güvenlik tedbirleri uygulanabilir.

(2) (Değişik fıkra: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada oniki yaşını doldurmuş olup da onbeş yaşını doldurmamış olanların işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması hâlinde ceza sorumluluğu yoktur. Ancak bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı hâlinde, bu kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde dokuz yıldan onbir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası yedi yıldan fazla olamaz.

(3) (Değişik fıkra: 29/6/2005 – 5377/5 md.) Fiili işlediği sırada onbeş yaşını doldurmuş olup da onsekiz yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde onsekiz yıldan yirmidört yıla; müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde oniki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer cezaların üçte biri indirilir ve bu hâlde her fiil için verilecek hapis cezası oniki yıldan fazla olamaz.
Şubat 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Kan testiyle bir kişinin yaşını belirlemek mümkün müdür?

Kan testiyle bir çok teşhis konulabiliyor. Şimdilerde yaş tayini yapmak için çalışmalar yapılıyor. Tam olarak kesin sonuçlar olmasa bir çok olumlu sonuçlar elde edilmiş. Bu yakın zamanda bu yeniliğin de geleceğini gösteriyor. DNA tekniklerinden yararlanılarak geliştirilen yöntemle, kan damlası, hatta kan lekesinden “yaş tahmini” yapılabilecek. Test, kan örneği yıllar öncesine ait olsa bile sonuç verebilecek.


Kan
Ekim 2012

Serap Temur, bir soruya yanıt verdi.

Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Gerçek yaşınızla kaç yaş fark var?

Ben çok değişkenim sanırım bu konuda :) bazen 70 bazen 15 bazen 4 :) yanımdaki bana nasıl bir enerji veriyorsa o hale bürünebiliyorum sanırım. kimlik yaşım ( kemik yaşım yani böyle söylemeyi seviyorum ) 25 tamam ben daha gencim :)
Ekim 2012

Gonca Köse, bir soruya yanıt verdi.

İnsanlar neden yaşlanır?

Her canlı hücrelerden oluşur. Hücreler bir araya gelerek dokuları, dokular sistemleri, sistemler ise organizmayı oluşturur. İnsanlarda bu organizma kavramı içine dahildir. İnsanları oluşturan bu hücrelerin belirli bir ömrü vardır. Yaş ilerledikçe bu hücrelerin işlevi azalmaya başlar. Yani ağaç kökten çürümeye başlar yavaş yavaş... Bir canlı yeni doğduğunda %92 su içerir. 60 yaşından sonra bu yüzde, %55-60 'a kadar düşer. Su oranı azalır. İşte asıl sorun budur, yaş ilerledikçe kurumaya başlarız. Cilt susuzluktan kırışmaya ve buruşmaya başlar. Bu yalnızca bizim gördüğümüz değişimdir. Bunu bir bütün olarak insan vücudu üzerinde düşünürsek, insan vücudu süreli bir makinadır.
Ağustos 2012

Karl Engelpert, bir soruya yanıt verdi.

Kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz? Gerçek yaşınızla kaç yaş fark var?

39 hissediyorum. 40'ımda peygamber olacağım. Az kaldı.

Şubat 2012

Ömer Arkın, bir soruya yanıt verdi.

İnsanlar neden yaşlanır?

Doğanın kanunu  ama insanı yaşlandıran çok faktörlerde var... hayat şartları

4 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.