Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yeraltı Kaynakları

Yeraltı Kaynakları Ağı ile ilgili ilk açıklamayı siz girin.

Aralık 2014

Emrah Kalay, bir soruya yanıt verdi.

Yeraltı suları nasıl oluşur?

Yağmur yağmasıyla toprağa inen suyun süzülerek kayaç boşluklarında birikmesiyle oluşur. Çok basit şekilde açıkladım ama genel anlamda bu şekildedir.
Nisan 2014

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye'de altın nerelerde çıkarılır?

Türkiye'de bildiğim kadarıyla sadece Bergama'daki Ovacık madeninde altın çıkarılıyor. Ege'nin diğer kesimleri ve Doğu Karadeniz, altın potansiyeli olan ve arama çalışmaları yapılan diğer bölgeler. Bu yataklar Uşak-Eşme-Kışladağ, Artvin-Cerattepe, İzmir-Seferihisar-Efemçukuru, İzmir-Bergama-Ovacık, Gümüşhane-Mescitli-Mastra, Balıkesir-Havran-Küçükdere, Eskişehir-Sivrihisar-Kaymaz ve Çanakkale-Kirazlı-Akbaba ekseninde yer alıyor.
Ağustos 2013

Turan Söylemez, bir soruya yanıt verdi.

Türkiye neden bor yönüyle zengin bir ülkedir?

Eskiden Anadolu'nun yerinde olan Tetis denizi yaklaşık 14 milyon yıl önce kapandı ve Anadolu anakarası ortaya çıktı. Ardından Üst Miyosen -Pliyosen denilen, günümüzden yaklaşık 9-2 Milyon yılları arasındaki dönemde, Anadolu'nun orta kesiminde boylu boyunca sığ göller oluştu. Özellikle volkanizmanın etkin olduğu yerlerde hem çevredeki kraterlerden patlayan tüfler yer yer bu göllerde birikti, hem de göllerin tabanlarında çatlaklar boyunca yükselen bor mineralleri yönünden zengin sıvılar göl tabanlarında buharlaşma sonucu tabakalar halinde birikti.
Ağustos 2013

Gizli Kullanıcı,  yeni bir soru sordu.

Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Yer altından çıkan sular neden çok berraktır?

Suların bulanık olmasını sağlayan bakterilerdir. Yer altı sularından ise bu bakteriler yoktur çünkü yer altı suları yer üstüne gelene kadar toprakta süzülür. Tüm kirlerinden arınır. Üzerinde bulunan canlı cansız tüm maddeler yer altındaki yolculuk süresince süzüldüğü için yer üstüne daha berrak bir su çıkar. Ayrıca güneşle hiç karşılaşmayan sular yeryüzüne gelene kadar içlerinde güneşe ihtiyaç duyan canlıları taşımadığı için de daha berrak olur.
Mayıs 2013

Devrim Güren, bir soruya yanıt verdi.

Petrol biyolojik kökenli midir?

Zamanında çok tartışılan bu konu günümüzde mihenk taşına oturmuştur ki sorumuzun kısa cevabı evet, biyolojik kökenlidir.

İlk olarak Berthelot tarafından ortaya atılan ve Mendele’ev tarafından desteklenen bir teoriye göre petrol inorganik kökenlidir. Laboratuvarda metan, asetilen ve benzol gibi maddeleri elde eden kimyagerler doğadaki petrolün de yer altında kimyasal reaksiyonlar ve volkanik olaylarla oluştuğunu ileri sürmüşlerdir.
20. Yüzyılın başında bazı bilim adamları petrolün magmatik kökenli olduğunu ileri sürdüler. Mendeleev mantodaki demir karbidin yer altına sızan sularla temasa geçerek metan ve hidrokarbonları oluşturduğunu ileri sürmüştür. Bu görüş hala bazı araştırmacılar tarafından savunulmaktadır. Bu görüş doğru ise petrolün volkanik kayalarla ilişkili olması gerekecektir.

Rusya’da alkali intrüsif kayalar içerisinde, Norveç’te dolerit daykları içerisinde, Ege’de volkanikler içinde, bazı magmatik ve metamorfik kayaların boşlukları içerisinde petrole rastlanmış olmakla birlikte bu durum petrolün magmatik kökenli olduğu şeklinde yorumlanamaz.

Peyve ve Subbottin büyük ve derin faylardan çıkan hidrokarbon gazlarına dayanarak bu gazların mantodan çıkıp kabuk içerisinde depolandıklarını ve sıvı petrole dönüştüklerini ileri sürmüşlerdir. Bu durumda son derece derin sondajlar açarak sonsuz petrol kaynaklarına ulaşmak mümkün olacaktır. Ancak petrolün büyük ölçüde çökel havzalarda bulunması bu görüşe aykırıdır.
Bu örnekleri arttırmak mümkündür. Ancak bugün petrolün organik maddelerin olgunlaşması (matürasyonu) ile oluştuğu genel olarak kabul edilmektedir.

Bazı kimyagerler laboratuarda organik maddeleri ısıtarak ve damıtarak petrol benzeri hidrokarbonlar elde etmişler ve buna dayanarak petrolün organik kökenli olduğunu ileri sürmüşlerdir.
Organik köken teorisine göre petrol karasal veya denizel bitkilerden ya da hayvanlardan oluşmaktadır.
Mayıs 2012

Hilal Korkmaz, bir soruya yanıt verdi.

Dünya'daki su kaynakları ne durumdadır?

  • Dünya da bir yılda kullanılan tatlı suların toplamı 3,8 milyar litre.
  • Bunların yaklaşık %70 i tarımsal, %20 si endüstriyel ve %10 u da evsel olarak kullanılmakta.
  • Nüfusun artmasıyla bu tatlı sular azalmakta bilindik üzere...

               Su Kaynakları

(Dünya'daki tatlı suyun üçte ikisinden fazlası buzullarda ve buz tabakalarında donmuş şekilde bulunuyor. Bunlarda iklim değişim sebeplerinden dolayı azalmakta.)

Su Kaynakları

1960 lardan bu yana  kurumaya başlayan Aral Gölü %90 oranında küçülerek ikiye bölünmüş ve eski kıyılarından 170 km kadar geri çekilmiş durumda...

  • İklim değişiklikleride su kullanılabilirliğini etkiliyor.
  • Yer altı sularıda aşırı şekilde kullanılmakta ve kirletilmekte..


12 kişi

Konunun Takipçileri

İlgili Konular

Termal

3 Kullanıcı   1 Soru   2 Yanıt