Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yiyecekler öncelikle karbonhidratlar, yağlar, su ve/veya proteinlerin karışımından oluşur. Yiyecek maddeleri hayvan ve insanlar tarafından istek ve arzu içinde yenip ya da içilmek suretiyle tüketilir. Yiyecek maddeleri, sağlığa yararlı gıdalar içerirler ve bu maddeler organizmanın gelişmesi için gereklidir. Bahse konu olan gıdalar; bitki, hayvansal kaynaklardan veya Mantar gibi diğer kategorilerden veya Alkol gibi fermantasyonla elde edilmiş yiyeceklerden sağlanabilir. Pek çok toplumlar önceleri, yiyeceklerini -diğer bir ifade ile gıda maddelerini, avcılık ve toplama yöntemi ile yapsalar da, günümüzde insanlar gıdalarını çiftçilik, büyük hayvan çiftliği ve balıkçılık ile avcılık yaparak almaktadırlar. Yiyecek maddeleri çeşit ve yapılışları bakımından toplumdan topluma değişiklikler göstermektedir. Öyle ki, aynı toplum içinde yerel olarak da farklılıklar gösterebilmektedir.