Bilmek istediğin her şeye ulaş

Yönetim Muhasebesi

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin using the new format, pass an empty string for 'continue' in the initial query.

Ağustos 2014

Doğan Ataman, bir soruya yanıt verdi.

Defteri Kebir (Örneklerle) bu konu hakkında ayrıntılı bilgi verebilir misiniz?

Gereksiz bir defter. Elle muhasebe kayıtları tutulmadığına göre kaldırılması gereken defter. Bunun yerine muavin kullanır herkes.
Bir nevi hesap özeti defteridir. Hiçbir incelemede bakılmayan resmi defter.
Haziran 2014

İmran Çukadar, bir soruya yanıt verdi.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümünden mezun olan bir kişi hangi iş imkanlarına sahiptir?

Ben de Muhasebe ve Vergi Uyg. Bölümü mezunuyum ve bir içmesuyu birliğinde çalışıyorum. Muhasebe mesleği ölmez bir meslek olup devletin gelirlerinin bir kısmı muhasebecilerin elinden geçer. Bütün şirketler, kurumlar daha doğrusu para kazanan veya para ile işi olan tüm kişi ve kurumlar muhasebeci çalıştırmak veya muhasebeci ile çalışmak zorundadır. Muhasebecilik bölümünü bitirmek illaki o mesleği yapmak anlamına gelmemeli. Sevmiyor olabilirsiniz ve devletin açtığı sınavlara girerek herhangi bir kurumda farklı bir işte de çalışabilirsiniz.
Eylül 2012

Alper Altuğ, bir soruya yanıt verdi.

Bankaların kredi hesaplama sistemi nasıl çalışır?

Kar amaçlı çalışır ;)

Bu sorunun cevabını bilmiyorum ama Bankaların hiç bir etik sistemi yoktur bence...
Eylül 2012

Can , bir soruya yanıt verdi.

Bankaların kredi hesaplama sistemi nasıl çalışır?

Kredi hesaplama sisteminden mi bahsediyorsunuz?
Haziran 2012

Cem Deyupoğulları, bir soruya yanıt verdi.

Fireler zayi olan mal sayılır mı?

Bir malın, fiziksel veya kimyasal özellikleri gereği buharlaşma, kuruma, çekme, sızma ya da dökülme gibi nedenlerden dolayı ortaya çıkan miktar azalmasına normal fire adı verilir. Ayrıca üretim işletmelerinde normal fire, bir mamulün içerdiği net hammadde miktarı ile üretim safhasında harcanan brüt hammadde miktarı arasındaki fark olarak da tanımlanabilir.
Sabunun kuruması sonucu ağırlığını kaybetmesi, cam eşyanın alınması veya taşınması esnasında kırılması, sıvı nitelikteki malların taşınması esnasında dökülmesi veya buharlaşarak uçması ticari fireye örnek olarak gösterilebilir. Bu nitelikteki fireler genellikle belli oranlar dahilinde kalır.


Normal fire olarak ortaya çıkan bu değer düşüklüklerinin, takdir komisyonlarına takdir edilmesine gerek yoktur. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta aynı mala ilişkin olsa dahi, fire oranının firmadan firmaya değişebileceğidir. Bu nedenle fire oranları belli bir marj arasında belirlenir. Örneğin % 1-3 arası gibi. Bu nedenle bir mala ait firenin başlangıçtaki miktarı kesin olarak tespit edilemez.
İşletmelerde bazı durumlarda ortaya çıkan olağanüstü durumlar nedeniyle malların miktarında önemli düşüklükler ortaya çıkabilir. Bu gibi durumlarda söz konusu malların, değeri düşen mal olarak değerlendirilip takdir komisyonuna takdir edilmesi gerekmektedir.


KDV sisteminde alış belgelerinde gösterilen verginin indirilmesi, bu malların satışı sırasında mala eklenen değerin vergilendirileceği düşüncesine dayanmaktadır. 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, zayi olan mallar için satış ve dolayısıyla yaratılan bir katma değer olmayacağından, bu mallara ilişkin alış vesikalarında gösterilen verginin indirilmesinin, zayi olan mallar üzerindeki vergi yükünü tamamen ortadan kaldıracağı; bu nedenle, Kanunun 30/c maddesi uyarınca, zayi olan malların alış vesikalarında gösterilen KDV'nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV'den indirilemeyeceği belirtilmiştir.

Ancak daha önceki yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere fire, bir malın imalat sürecinde veya tüketiciye arzına kadar kendi doğal akışı içinde uğradığı fiziksel kayıp olarak tanımlandığından, imalat sırasında veya sonrasında meydana gelen firelerin zayi olan mal kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda, daha önce indirim konusu yapılan KDV'nin de düzeltilmesine gerek yoktur. Ancak, yasal düzenleme veya ilgili mesleki kuruluşlar tarafından belirlenen fire miktarını aşan kayıplara ilişkin giderlerin, Gelir veya Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indiriminin kabul edilmemesi halinde, bu giderler dolayısıyla yüklenilen KDV'nin de indirim konusu yapılması mümkün değildir.


Örneğin;
- Akaryakıtın depolanması sırasında ortaya çıkan ve ilgili kuruluşlar tarafından belirlenen oranlar dahilindeki kayıplar,
- Balık çiftliklerinde balık üretimi esnasında pazarlama aşamasına ulaşıncaya kadar geçen süreçte, balık üretim ve besleme firesi olarak oluşan balık ölümleri,
- Tavuk çiftliklerinde, üretimin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar,
- Hazır giyim eşyası dikiminde veya ayakkabı yapımında üretim sürecindeki kesme, biçme, dikme gibi işlemlerin doğal sonucu olarak ortaya çıkan kayıplar
fire olarak değerlendirilmekte olup, bunlara ilişkin olarak yüklenilen KDV indirim konusu yapılabilecektir.
Mart 2012

Tailchute, bir soruya yanıt verdi.

Yönetim muhasebesi nedir?

Diyelim bir şirketiniz var ve yönetim işiyle siz ilgilenmek istiyorsunuz.İşte bu işletme yöneticiliği için vermeniz gereken kararlarda size gereken bilgiyi ve rapor yorumlama,oluşturma,düzenleme,denetleme imkanları veren muhasebe dalıdır diyebiliriz.İşletmenin gidişatını belirler.
Mart 2012

Hakan,  yeni bir soru sordu.

40 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.