Bilmek istediğin her şeye ulaş

Ziraat Mühendisliği

Mühendislik

Ziraat mühendisliği tarla bitkileri, endüstri bitkileri, çayır ve meralar, meyvecilik, sebzecilik, bağcılık, biyoteknoloji, ekolojik tarım, bitki hastalıkları ve zararlıları ile bunlara karşı savaşım yöntemleri, tarımsal yapıların projelendirilmesi ve geliştirilmesi, sulama, drenaj, toprak ve su muhafaza sistemlerinin projelendirilmesi ve planlanması, toprak, su ve bitki ilişkileri, çevre kirliliği, bitki besleme ve gübreleme, tarımsal kuvvet makinaları, tarım alet ve makinaları, arıcılık, popülasyon genetiği, tarım ekonomisi, tarım politikası, tarımsal yayım alanlarında uğraş veren mühendislik dalıdır.

Ocak 2015

Ayhan Şimşek  yeni bir  gönderide  bulundu.

KONVANSİYONEL TARIM YÖNTEMLERİNİN DÜNYAYA ZARARLARI

DÜNYADA TARIM
 • · Dünya topraklarının kullanılmasında en büyük payı tarımsal uygulamalar alıyor. İnsanoğlu şu anda dünyamızın buzla kaplı olmayan topraklarının yaklaşık % 38’inde tarım yapıyor.
 • Bu alanın üçte birini ekinler, geri kalanını ise canlı hayvan üretiminde kullanılan çayır ve meralar oluşturuyor.
 • Ancak bugüne kadar yapılan çalışmalar, ortalama küresel ürün veriminin son 20 yıl içinde ancak % 20 oranında arttığını gösteriyor. Ancak bu oran, üretim artışını 2050 yılındaki tahmini dünya nüfusuna yeter oran olan; iki katına çıkarmak için yeterli değil ne yazık ki.
 • Dünyada yetiştirilen bitkisel ürünlerin % 60’ı insanların, % 35’i hayvanların beslenmesi için kullanılırken, kalan %5 de biyoyakıt ve diğer sanayi ürünlerini elde etmek için kullanılıyor.

KONVANSİYONEL TARIM YÖNTEMLERİNİN DÜNYAYA ZARARLARI

 • Üretimi artırma yolunda kullanılan kimyevi yöntemler, tarımın çevreye ve doğaya verdiği zararı oluşturuyorlar. Bu zarar iklim değişikliği ve okyanusların asitleşmesi ile kendini ciddi bir şekilde hissettiriyor.
 • Yapılan çalışmalar bugüne kadar tarımsal uygulamaların yol açtığı zararı tahmini olarak şu şekilde açıklıyor: Tarih öncesine ait çayır ve meraların % 70’i, savanaların % 50’si, ılıman iklim kuşağındaki yaprak döken ormanların % 45’i ve tropik ormanların % 25’i yok edilerek tarım arazisine dönüştürülmüş.
 • Bu verilere göre, en son yaşanan buzul çağından bu yana ekosisteme bu derece zarar veren başka hiçbir etken yok. Tarımın dünya üzerinde bıraktığı fiziksel ayak izlerinin dünyadaki tüm kaldırım ve binalar ile karşılaştırıldığında nerdeyse 60 kat daha fazla olduğu söyleniyor.
 • İnsanlar her yıl yaklaşık 4000 kilometreküp su kullanıyor ve bu suyun büyük bir kısmı nehir ve yeraltı su havzası kaynaklı. Suyun % 70’i sulama amacıyla kullanılıyor.
 • Konvansiyonel Tarım uygulamaların yoğunluk kazanmasıyla birlikte son 50 yıl içinde sulanan arazilerin sayısı iki katına çıktı, küresel gübre kullanımı ise % 500 oranında arttı.
 • Sentetik gübreler, zirai ilaçlar ve kimyasallar çok fazla kullanılıyor.
 • Azot ve fosforun doğaya yayılma oranı 1960 yılından bugüne neredeyse iki katına çıktı. Bu da toprak, su kirliliğine ve nehir ağızlarında oksijen yetersizliğinden dolayı ölü bölgelerin oluşmasına neden oluyor.
 • Tarımsal üretimde kimyevi gübre kullanılması verimi artırıyor, ama bu gübrelerin ancak yarısı bitkiler tarafından kullanılıyor, diğer yarısı toprağa ve suya karışıyor. Atmosfere sera gazı salımında en büyük payı; bu konvansiyonel tarım faaliyetleri alıyor.Açığa çıkan karbondioksit, metan ve azot oksit gazlarının % 35’inden tarımsal uygulamalar sorumlu. Bu oran dünya çapında ulaştırma ve elektrik üretimi sonucunda ortaya çıkan sera gazı salımından bile daha fazla.
Haziran 2013

Enver Yılmaz, bir soruya yanıt verdi.

Sadece meyve çekirdeği toprağa atılarak meyva ağacı yetiştirilebilir mi?

Meyve türlerine göre değişir, Yetişen meyve'ye aşı gerekebilir. Aşısız olursa meyve kalitesiz olur ve pazar alıcısı olmaz (örn: Kiraz)
Mayıs 2013

Alişan, bir soruya yanıt verdi.

Sadece meyve çekirdeği toprağa atılarak meyva ağacı yetiştirilebilir mi?

Yetişir ama ağacın türünede bağlı bazı ağaçlar bakım ister bazıları arsızdır her şartta yetişir :)
Nisan 2013

Süleyman Gönülkırmaz, bir soruya yanıt verdi.

Meyvesinden elde ettiğim domates tohumları ile bahar ayında saksılara ektiğim domates, aynı dalın dibinden yaprak vermeye başladı. Bu normal mi? Kış aylarında evde ürün almak mümkün müdür? Neler yapılabilir?

Kış döneminde sebze olarak tabir edilen bitkiler için Antalya'da bugün yapılan bitkinin istediği sıcaklığı/ortamı suni olarak yaratmak. Bu ortam yaz mevsimine ne kadar yakın ise seradan alınan ürün başarısı da o oranda olmaktadır. Özellikle sera ve balkon ortamında çok ilginç deneyimler olabilmekte ve bunu azimle başaran insanlar gördüm. Tohum ve fidenin toprakla buluşması çok keyiflidir. Bir arkadaşımın ofis balkonu reyhanlarla dolu. Nefis kokusu tüm ofisi kaplıyor. Bilgilerinize. S:)G:)
Şubat 2013

Ozlem Yalcin, bir soruya yanıt verdi.

Muz buzdolabına konulduğunda neden kararır?

Peki muzun neden karardığını bir de enzimatik olarak açıklayalım
Muzu buzdolabına koyduğumuzda 0-4 derecelerde muzda polifenil oksidaz adında bir enzim çalışmaya başlar. Bu enzim fenolleri polifenollere dönüştürür.
Polifenoller melanine benzerler. Muzun kabuğundaki renkten sorumlu olan pigmenttir ve muzu karartır.


Muz


Şubat 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Çileğin üzerindeki küçük tüyler nedir?

Çileğin üzerindeki küçük tüyler akenlerden kaynaklanır.Akenler içlerinde tek bir tohum bulunan kuru meyvelerdir.Çileğin üstünde gördüğümüz yeşil tüylü noktalar akenlerdir.Çilek hariç buğday,kenevir ve kuşburnunda da aken bulunur.

Meyve
Şubat 2013

Ebru Özkan, bir soruya yanıt verdi.

Muz buzdolabına konulduğunda neden kararır?

Muzu dolabınızda saklarsanız çok kısa süre sonra kararıp bozulduğunu görürsünüz. Çünkü muz sıcak ortamda yetişen bir meyvedir. Akdeniz ikliminde yetişir ve soğukla çok fazla karşılaşmaz. Muz 12 santigrat derece altındaki ısıda kararmaya başlıyor. Bu nedenle muzun geç kararması için oda sıcaklığında bekletmek gereklidir.

Muz
Ocak 2013

Ece Naz Sonat, bir soruya yanıt verdi.

Bitki analizinde kullanılan cam malzemelerin temizlenmesinde rol oynayan çözeltiler nelerdir?

 • Kromik asit çözeltisi
 • Sülfrik ve nütrik asit çözeltisi
 • Sodyum ve potasyum hidroksit çözeltisi
 • Hidroklorik asit çözeltisi
Aralık 2012

Reyhan Yıldız, bir soruya yanıt verdi.

Steoroskopik görüntü nedir?

Stereogram, iki boyutlu ve düz görüntü veya görüntülerden oluşturulmuş derinliği olan bir göz yanılgısıdır,” beynimizin üçüncü bir boyutu nasıl algıladığına yapılmış bir atıf. Gözlerimiz, birbirleri arasında yaklaşık olarak 50 – 75 mm mesafeye sahip, yani her göz dış dünyayı biraz farklı bir açıdan görür. İnanmıyorsanız; elinize bir kalem, çubuk ya da herhangi ince bir şey alın, bir gözünüzü kapatıp bakın, sonra kapalı olanı açın diğerini kapatın.

İki taraftaki görüntü, küçük bir farklılık dışında birbirine çok benzer olmalı. Tıpkı resimdeki kadının kafasının arkasındaki çizgi gibi. Birbirinden çok az farklı olan bu iki görüntü beyne gider, ki bu noktada bu ufak farklılığı dengelemek için çok fazla geometrik işlem gücü gerekir. İşte iki resim arasındaki bu ufak farklılık, 3D denilen şeydir. Yani beynimiz, aynı şeyin iki farklı perspektifini alıp bu iki perspektifi dengeliyor.


Ziraat Mühendisliği

Daha fazla

51 kişi

Konunun Takipçileri

Alt Konu Başlıkları

Henüz bu konu başlığı ile ilgili konular bulunmuyor.