Bilmek istediğin her şeye ulaş
Aralık 2013

Okan Akkaya

Tünel kalıp yöntemi ile inşa edilen binalar sağlamlığı ve dayanımı açısından nasıl değerlendiriyorsunuz. Kat çıkma hızı binanın sağlamlığını nasıl etkiler?

Düzgün projelendirilip düzgün uygulanırsa tünel kalıp yöntemi tabii ki işçilikten tasarruf sağlayan bir yöntemdir. Tabii ki bu kadar hızlı yürüyen inşaat yönteminin projelendirilmesinde zamana bağlı malzeme özellikleri dikkate alınarak hesap yapılmalı ve üstteki katlar çıkılırken alttaki katlarda oluşabilecek olası deformasyonlar engellenmelidir. Metot olarak aslında çok dayanıklı, rijiditesi yüksek binalar yapılabilir. Kolonlar yerine bol bol perdeyle binanın depreme dayanıklılığı da oldukça arttırılabilir. İnşaat duvar ince-kalın meselesi değildir. Duvarlar ince de olsa binanın depreme karşı gösterdiği toplam tepki önemlidir ki yeterli dayanıklılık 10cm kalınlığındaki yeterli miktardaki perdelerle de sağlanabilir. Bütün mesele düzgün projelendirme ve düzgün uygulamadır.
  • 6 Yanıt
Aralık 2013

Okan Akkaya

Anadilde eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz. Ülkedeki etkileri neler olabilir?

Anadilde eğitim dünyada uygulanan ve üyesi olduğumuz BM tarafından da azınlıklara hak olarak verilen bir uygulamadır. Ancak bu örneklere baktığınızda ana dilde eğitim resmi dilin yanında verilmektedir. Yani önce resmi dili öğreneceksin, sonra anadilde eğitim alacaksın ("önce" tabiri bir sıralama belirtmek için değildir, aynı anda da olabilir) ... Bizde sorun anadilde eğitimden kaynaklanmamaktadır; biz de sorun anadilde eğitimin, herşeyde olduğu gibi, sadece "Kürtçe eğitim" olarak algılanmasından kaynaklanmaktadır ki aslında anadilde eğitim istenmesinin sebebi de budur. Önce Kürtçe konuşan bir bölge oluşturup, malum güneydoğu, aradaki ayrılığı derinleştirmek ve ardından tamamen bağı koparmaktır. Bu biraz da başbakanın "Dini özgürlük getirdik! " deyip yaptığı düzenlemelerin aslında sadece Sünni merkezli İslam'a özgürlük getirmesi gibi bir şeydir; diğer din ve mezhepleri yok saymaktır yani ülkedeki. Anadilde eğitim de bütün azınlıklara (ben azınlık kelimesini kabul etmiyorum, bunun yerine etnik kimliklere diyelim. Çünkü siz ne kadar azsanız biz de o kadar azız.) eşit şekilde uygulandığı ve resmi dille beraber verildiği sürece bir sorun olacağını sanmıyorum (resmi dilin verilmesi farklı kimliklerin hala konuşup, anlaşabilmesini ve bağlarını koparmamasını sağlaması açısından önemlidir) . Zira bildiğim kadarıyla Anadolu'da 25 tane kaybolmakta olan dil ve lehçe bulunuyor. Yaşamak bütün dil, din ve kimliklerin hakkıdır, ama bu hakkı kendimizde ne kadar görüyorsak diğerinde de o kadar görmeliyiz...

Ayrıca bu yazıyı da okuyabilirsiniz: file.setav.org/files/pdf/20131009123554_. . .
  • 4 Yanıt
Aralık 2013

Okan Akkaya

Türkiye'de eğitim alanındaki sorunlar nelerdir ve sizce nasıl düzeltilebilir?

  • Bahsi geçen bu sorunlu eğitim sisteminden geçmişte nasibini almış, bilgi seviyesi düşük, anlatım becerisi olmayan, görevini sadece derse girip çıkmaktan ibaret gören, vermesi gereken hizmetin değerini kavrayamamış öğretmenler...
  • Aynı sorunlu eğitim sisteminden bir şekilde sıyrılabilmiş, kendisini geliştirebilmiş, başarılı, işini ve öğrencilerini seven, ancak en basit özlük haklarını bile alamayan, kurumdaki yöneticiler tarafından ve bu yöneticilere sözü geçebilen malum diğer kişiler tarafından ezilen, önü kesilen, siyasi ayrımcılığa maruz bırakılan kıymetli öğretmenler...
  • Eğitimin ailede de devam ettiğini bilemeyen, çocuklarının yönelimlerini ve yeteneklerini keşfetmektense, onları sadece sınav notları ile değerlendiren, "doktor", "hakim", "mühendis" olsun gibi anlamsız ve gereksiz hayallere bel bağlayan, kimi zaman en temel etik değerleri bile çocuklarına aşılamaktan aciz anne ve babalar...
  • Öğrencilerin, düşünebilme, yorumlayabilme, el becerisi, sanat becerisi, zeka becerisi gibi bireysel değerlerini ölçmekten aciz, sadece sınavlardaki notlarıyla ölçme değerlendirme yapan "ezberci" eğitim sistemi...
  • Amaçlarına hizmet edemeyen ders içerikleri... "Şanlı tarihimiz" içeriğinden ibaret tarih dersleri, eğer çözemiyorsan "kafan basmıyor" sonuçlu matematik dersleri, formül ezberlemekle üstün körü geçiştirilen fizik ve kimya dersleri, "this is a pencil"dan öteye bir türlü geçemeyen ingilizce dersleri, "kültür ve ahlak bilgisi"nden yoksun "din" dersleri...
  • "Tek tip" veya bilemedin en fazla "birkaç tip" insan yetiştirmeyi amaç edinmiş devlet... Daha çok derslik, daha çok okul açmakla eğitim kalitesini yükselttiğini zanneden, 9 yaşındaki çocuğun eline derslerle ilgili hiç bir işlevselliği bulunmayan tabletleri vererek eğitimde inovasyon yaptığını zanneden, daha sonra bunlarla övünerek halkı kandırabilen ama aslında işlerin arka planında bin bir türlü yolsuzluk çeviren o devlet...

Story of life :

Eğitim
  • 14 Yanıt
Daha fazla göster