Bilmek istediğin her şeye ulaş

Onur Engin, 

Avukat

Avukat Onur Engin inploid.com'da 0 soru sordu, 6 soru yanıtladı ve 10 takipçisi var.

Temmuz 2014

Onur Engin bir yanıt verdi.

Mayıs 2014

Onur Engin bir yanıt verdi.

Neden cüppelerde düğme olmaz?

Tek tip cübbe, bütün avukatların yasalar önünde eşitliğini, cübbenin yeşil kısmı hukuk davalarını, kırmızı kısmı ise ceza davalarını temsil eder.
Avukatlık kamu hizmeti olduğundan cübbenin cebi, avukatlar bağımsız olduğundan düğmeleri yoktur.

Siyah rengi ise yasaların otoritesini ve adalete hizmet eden mesleğin ağırlığını temsil eder. Adaletin rengi siyahtır. Zira tüm renkler siyahın içinde erirler.
Yakasındaki altın sarı yaldız ise idarenin temsilidir.
Mart 2014

Onur Engin bir yanıt verdi.

Mart 2014

Onur Engin bu yanıtı beğendi:

Fezleke nedir? Kimler hakkında verilir?

Hukuki bir yargı kararının veya soruşturmanın özetine fezleke denir. Özet halindeki iddianamelerdir. Yargılama başlamadan önce soruşturmanın ana hatlarını özetler. Yasal bağlayıcılıkları yoktur, ön rapor gibidirler.

Türkiye'de fezlekeler resmi görevlilere idari soruşturmalar yapmak için hazırlanır. Bu bağlamda kurum müdürlerinden bakanlara kadar birçok devlet memuru hakkında fezleke oluşturulabilir. Oluşturanlar ise müfettiş ya da ilgili kurumun soruşturma kurullarıdır.
Mart 2014

Onur Engin bu yanıtı beğendi:

Taşeronluk sistemi nedir? Olumsuz yönleri nelerdir?

Taşeron; alt işveren olarak tabir edilmektedir. İşin bir bölümünü yaptırmayı, asıl üstenciden üzerine alan ikinci üstenci olarak tanımlanmaktadır.

Örnekle açıklama yapalım; bir okulun temizlik işçileri aslında temizlik firmasının çalışanı olup, okulun temizlik işlerini yürütmek ile görevlidir. Yani okul asıl işveren olurken, temizlik firması ise alt işverendir.

İnşaat işçileri, temizlik işçileri, güvenlik görevlileri, maden-çelik işçileri, bilişim çalışanları, kamuda çeşitli görevlerde çalışan işçiler giderek taşeron firmaların etkisi altına girmektedirler.

Taşeron firmalar neden tercih edilir?

Maliyeti düşürmek en başta gelen nedendir. İşçilerin sigorta ücretleri karşılanmadığı için daha düşük maliyetle işçi çalıştırılır. İşçiler ile tek tek muhatap olmak yerine sadece taşeronların sorumlusu ile muhatap olmak işin yürümesini hızlandırmaktadır.

İşçilerin yaşadığı olumsuzluklar;
  • Düşük ücretler
  • Mesai saatlerinde yaşanan sorunlar
  • Eksik veya geç ödenen ücretler
  • İş güvencesi yoksunluğu
  • Yıllık izinler ile ilgili sorunlar
  • Kıdem tazminatı
  • Tatil günlerinin dengesizliği
  • Hem işverenleri tarafından, hem de taşeron olarak firma tarafından baskıya uğramaları
  • Sendikalaşma konusunda yaşanan sorunlar
  • Kadrolaşamama
Devlette çalışan taşeron işçi sayısı yaklaşık 585 bin kişi. Özel sektörde de yaklaşık 500 bin taşeron işçi çalışıyor. Kamuda 585 bin taşeron işçi çalışırken bu rakamın 471 bini temizlik, 16 bini sağlık, 117 bini güvenlik, 34 bini dağıtım elemanı olarak istihdam ediliyor.

İşçi
Şubat 2014

Onur Engin bu yanıtı beğendi:

Uzun cümleler ile konuşmak kafa karışıklığının belirtisi midir yoksa psikolojik bir sorun belirtisi mi?

Sen uzun cümle kuramıyorsun diye milleti neden manyak ettin ?
Şubat 2014

Onur EnginKubilay Tanır kişisini takip etmeye başladı

Kubilay Tanır, Stajyer Avukat, @kubilaytanir

Şubat 2014

Onur Engin bu yanıtı beğendi:

Torba yasa nedir?

Torba yasaların ana amacı iktidarların açık şekilde tek olarak geçiremiyecekleri yasaları, bir araya getirip arasına toplumun hoşuna gidicek yada kronikleşen bir kaç sorununu çözen yasayıda ekleyip öyle geçirmeye çalışması şeklidir. İktidar bu işi referandumdada yaptı, yargıyı ele geçirmek için yapılan düzenlemelerin arasına engellileri ve kadınlara pozitif ayrımcılık getiren yasayı sıkıştırıp verilen demeçlerde sadece bu pozitif yasalar öne çıkarılarak diğer yasalarıda sümen altı edilerek halkın önüne sundular.

Şuanki torba yasasında da işsizlik fonunu hükümetin isteyeceği şekilde kullanarak gaspedilmesi, belediye çalışanlarının istenildiği gibi sürgün edilebilmesi gibi çok tehlikeli ve kamu menvati olmayan yasaları olduğu gibi. Ssk ve vergi borçlarınını faizinin silinmesi gibi halkın beklediği yasalar mevcut. Binaleyh iktidar kurnazlık yada kime göre ahlaksızlık yapıp kamu yararı olan yasaları kullanıp kamu zararı olan yasaları geçiriyor.

Olay basitce İçinde acı biber olan lokum'u yurttaşa yedirmek olarak özetlenebilir.
Şubat 2014

Onur Engin bir yanıta alt yorum yaptı

Hakaret in üst sınırı bellidir. Ağır cezalık bir durum yoktur. Sulh ceza mahkemesinde yargılanırsınız. Sadece internet üzerinden herkesin görebileceği şekilde alenen yapıldığı için arttırım uygulanır. tutuklu veya tutuksuz yargılanmak ise çok ayrı bir konudur. Hakaret nedeniyle tutuklu yargılanmaya pek fazla örnek yoktur. Mahkeme delilleri değerlendirerek hakkınızda gerekli kararı verecektir.
Hakaret ettiğiniz şahıs sizi savcılığa şikayet edebilir. Savcılık gereken incelemeyi yaptıktan sonra dosyanızı Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Bürosuna sevk eder. Bilişim Suçları bürosu sizi ifadeye çağırır.Gerekli görülen soruşturma yapılır ve eğer gerek duyulursa Ağır Ceza Mahkemesinde Ceza Hukukuna bağlı olarak yargılanırsınız.Hakaret ağır ceza olarak tanımlanıyor. Durumunuza bağlı olarak 5 seneye kadar hapis cezası alabilir ya da tutuksuz yargılanabilirsiniz. Yani maalesef internetteki her hareketimize dikkat etmeliyiz çünkü yasalar aleyhimize işliyor.
Şubat 2014

Onur Engin bir yanıta alt yorum yaptıNiyetinizin yardımcı olmak olduğu açık fakat yanlış insanları yönlendiriyorsunuz. Savcılığın görevleri arasında ikaz veya uyarı yoktur. ayrıca bu işi hiçbir şekilde telefonla yapamazlar. Ya iddianame hazırlanır. Ilgili mahkemesine gönderir yada takipsizlik kararı vererek dosyayı işlemden kaldırır. Ikinci şikayetinizi de yaparsanız yine aynı işlemler gerçekleşir. Her iki dosya farklı bir işlem yapılıyormuş gibi devam eder. Her iki dosyada mahkemeye intikal etmişse hakîmin takdirine bağlı olarak birleştirilebilir. Eğer avukat istersen savcılıktan ifade sırasında avukat talep edebilesin. Ücretsiz olarak avukat tayin edilecektir.
Telefona telesekreter koyup oraya konuşmasını sağlamalısın. Sesi sakın kaydetme bu yasal değil. Savcılığa gidip bir dilekçe ver ve eğer şahitin varsa onu da yanında götür. Eğer insiyatifli bir savcıya denk gelirsen şikayetini ciddiye alıp davanın üstünde duracaktır. Eğer gerçekten olay ciddiyse ve avukata kadar gitmeyi düşünüyorsan. Savcılık ilk makamdır. Şikayet dilekçenle telefonla ikaz edileceklerdir. Devam ederlerse ikinci dilekçeyi verip daha derin hukuka intikal etmen şart olacaktır ne yazık ki...
Şubat 2014

Onur Engin bir yanıta alt yorum yaptı


Başından böyle bir olay geçmiş ama yaşadıklarını çok yanlış anlamışsın. Karakolda tutulan her zabıt savcılığa gönderilmek zorundadır. Savcılığın görevleri arasında ikaz yada uyarı yoktur. Ya şikayetiniz hakkında suç unsuruna dayanarak iddianame hazırlar yada suç unsuruna rastlamaz takipsizlik vererek dosyanızı kapatır. Savcılığın bu işlemlerinin hepsi soruşturma aşamasını oluşturur. Dava açıldıktan sonra gerekli görülmedikçe yurtdışı çıkış yasağı verilemez. sizin durumunuzda ve bizim ülkemizde hiçbir mahkeme bu kararı vermez. ayrıca savcılık sizi karakola göndermez. Yeniden bilginize başvurulması gerektiğinde emniyete talimat vererek savcılığa getirilmenizi yada emniyette; teşhis , ifade , ek beyan gibi işlemlerin yapılmasını sağlar.
En yakın karakol veya savcılığa giderek şikayet etmeniz gerekmektedir.
Şubat 2014

Onur Engin bu yanıtı beğendi:

İnanç özgürlüğü olan bir ülkede mi yaşıyoruz?

Başörtü taksan "yobaz" derler, haç taksan "gavur" derler, inanmasan "kafir" derler. Özgürlük bunun neresinde?
Ocak 2014

Onur Engin bu yanıtı beğendi:

İyi bir üniversitede okumak devlet yönetimine karşı olmayı tetikler mi?

Devlet yönetimine karşı olmak veya olmamak, bireyin kişisel eğilimidir. Yaşadığı ülkede gördüklerini, kendi yaşadığı olayları, insanların hayat standartlarını, kendi yaşam koşullarını, ve devletin bu konularda nasıl bir tavır sergilediğini, birey kendisi yorumlar ve iyi bir yönetime sahip olup olmadığı konusunda kendisi karara varır. Çevresinden, duyduklarından, kendisine empoze edilmek istenenlerden ne kadar etkileneceği, yine bireyin kendi zekasının ve kendi vicdanının vereceği bir karardır.

Üniversite ise; kişinin zaten az veya çok eğilimli olduğu kendi görüşüne ortak insanlarla bir araya gelebilmesini sağlayabilir en fazla... Böyle bir ortamda, bu insanlarla bir araya gelip gelmemek, aktif olarak birlikte görüşünü savunmaya çalışıp çalışmamak, karşı olduğu konularda sesini duyurmak isteyip istememek de yine bireyin kendi kişisel kararıdır.

Bir üniversite yönetimi ve üniversitenin öğretim görevlileri, kendi görüşlerini öğrencilere empoze etmeye çalışsalar bile, kişilerin görüşlerini böyle basit yöntemlerle değiştirmenin mümkün olabileceğine inanmıyorum. -Ki; başlıkta geçen " iyi üniversite " tanımındaki üniversitelerde, belki bir kaç istisna kişi dışında, öğretim görevlilerinin böyle bir çaba içerisinde olduklarını da hiç zannetmiyorum. Zaten, belli bir görüşe yakın olan bir kişi, kendisine empoze edilmek istenen başka bir görüşe karşı savunmaya geçmek isteyecektir, kendi görüşüne daha çok bağlanacaktır. Ya da zaten aynı görüşe yakın ise, var olan görüşü konusunda daha emin ve kararlı olmaya başlayacaktır. Her iki durumda da kimse kimsenin görüşünü değiştirmiş sayılmaz. Yine de; okuduğu üniversite ve çevresindeki arkadaşları nedeniyle, kişi kendi görüşünü değiştirip başka bir görüşü desteklemeye başlasa bile, yine de buna beyin yıkamak denilemez. Kişi kendi sahip olduğu değer yargılarıyla kendi kararını kendisi vermiştir.

Özet olarak; üniversite mevcut devlet yönetimine karşı olmayı tetiklemez. Zaten kişi devlet yönetimine karşı bir görüşe sahip ise; bu görüşünü savunabileceği ve sesini duyurabileceği bir ortama üniversitede sahip olabilir veya olamaz.
Ocak 2014

Onur Engin bir yanıt verdi.

Telefona gelen tehdit ve hakaret smsleri için nasıl bir hukuki yol izlemeliyim?

En yakın karakol veya savcılığa giderek şikayet etmeniz gerekmektedir.
Ocak 2014

Onur Engin bir yanıt verdi.

Hukuk okuyan birinin açık öğretimden hangi bölümü okuması ileride ona avantaj sağlar?

Hukuk, kaynağını toplumdan ve insandan alır. Genel toplum psikolojisini anlamak adına sosyoloji, bireyleri anlamak adına psikoloji okumak; hem kişisel, hem de mesleki açıdan faydalı olur diye düşünüyorum.
Aralık 2013

Onur Engin bir yanıta alt yorum yaptı

ticaretsicil.gov.tr bu siteyi uzun zamandır kullanıyorum. Gerçekten çok kullanışlı
Şirketin A.Ş. veya LTD. ŞTİ. olması durumunda, imza yetkisi belirlidir, Ticaret Sicil Gazetesinde imza yetkilerinin münferiden veya mükerrer olarak belirtilerek yayınlanmıştır. Sorgulama yaparak imza yetkili kişilerin adını ve soyadını bu gazeteden sorgulayıp bakabilirsin.
ticaretsicil.gov.tr

Üye olmanız gerekiyor ve şirketin hangi il ve unvanı ile bilgi sahibi olmanız gerekiyor.
Aralık 2013

Onur Engin bir yanıt verdi.

Kitap için telif hakkı nasıl alınır? Telif hakkı olan kitap izin olmadan basılıp satılırsa nasıl dava açılır?

Günümüz dünyasında eserler, insan hayatını yaşamaya değer kılan bir güvencedir. Telif Hakkının doğması için tescile gerek yoktur. Fikir ve sanat eserleri üzerindeki haklar eserin üretilmesiyle birlikte doğar. Telif hakları soyut niteliğe sahiptir. Telif hakları ile koruma altına alınan, insan düşüncesinin yarattığı maddi olmayan mallardır. Telif hakları somutlaştığı maddeden ayrı ve bağımsız bir varlık ve hukuki değere sahiptir. Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir. Buluşlar ve sanat eserlerini korunmasını sağlamak, dikkatle izlenmesi gereken bir görevidir. Fikir ve sanat eserlerinin tescilinin yapılmış olması onların korunduğu anlamına gelmez. Bu surecin profesyonel bir ekip tarafından yürütülmesi hak sahiplerine her zaman fayda sağlar. Telif hakkı ile ilgili aşağıdaki link size yardımcı olacaktır. duzceteknopark.com.tr/index.php?option=... linkinde mevcut.
Şubat 2013

Onur EnginMiras konu başlığını takip etmeye başladı.

Miras

Veraset, Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya herhangi bir s...

Daha Fazla