Bilmek istediğin her şeye ulaş
Kasım 2014

Ozan Eryılmaz bir yanıt verdi.

Pastafaryanların eğitimde özgürlük taleplerini nasıl karşılıyorsunuz? Açıklamadaki habere bakabilirsiniz...

Soru başlığını gördüğümde nüfus cüzdanındaki din hanesiyle ilgili bir talep olduğunu düşünmüştüm fakat yazıyı okuyunca öyle olmadığını anladım. Keşke öyle olsaydı, o zaman daha konuşulası bir konu olurdu. Makarna süzgeci konusuna gelince, eleştirdikleri nokta doğru olsa da yöntemleri yanlış;

Kılık kıyafet yönetmeliğinde yapılan değişiklikten önce öğrencilerin kafalarında makarna süzgeciyle okula gitmeleri disiplin suçu kapsamına giriyordu fakat artık yönetmelikteki "baş açık bulunur" ifadesi ortaöğretim öğrencileri için geçerli değil. Yani, yeni düzenlemenin Pastafaryan çocukların başlarını makarna süzgeciyle örtmelerinin yolunu açtığı söylenebilir. Bu açıdan talepleri milli eğitim bakanına ulaşırsa muhtemelen bakan da bu açıklamayı yaparak üste çıkacaktır. Nüfus cüzdanları için semavi din dayatmasına dikkat çekmek daha faydalı olurdu diye düşünüyorum.
Kasım 2014

Ozan Eryılmaz bir yanıt verdi.

David Lynch sinemasını anlayabiliyor musunuz? (Özellikle Eraserhead ve Lost Highway)

"çok farklı analizler var ve bana sorarsanız hepsi de doğru"
Evet hepsi doğru.
John Fowles, Büyücü'de ne anlatmak istediği ile ilgili sorulara Büyücü'nün Rorschach'ın mürekkep testine benzediği cevabını veriyordu. Rorschach'ın mürekkeplerinin nasıl "doğru" ya da "yanlış" bir analizi yoksa burada aynı durum geçerli. Kurgu orada ve siz kurgudan ne çıkarmak istiyorsanız onu çıkarırsınız. Her türlü kurguyu mesaj kaygısıyla analiz etmek doğru bir yaklaşım olmayabilir.
Kasım 2014

Ozan Eryılmaz bir yanıt verdi.

"Beat kuşağı" ve "yeraltı edebiyatı" ikisi aynı mı yoksa farklı edebiyat akımı mıdır?

Beat kuşağı yeraltı edebiyatının alt dalıdır.
Beat kuşağına dair her şeyi yeraltı edebiyatı olarak nitelendirebilirsiniz ancak yeraltı edebiyatına dair her şey beat kuşağı demek değildir.
Kasım 2014

Ozan Eryılmaz bir yanıt verdi.

Ortak akıl nedir? Örnek verebilir misiniz? Sınanmış tekrarları var mıdır?

Cicero'ya göre ortak akıl:
"doğaya uygun olarak bütün insanlar için geçerli olan, aynı kalan ve değişmeden sonsuza dek süren gerçek bir yasa vardır; bu doğru akıldır. Bu yasa, buyruklarıyla insanları ödevlerini yerine getirmeye iter, yasaklarıyla da onları hata işlemekten alıkoyar. "
Cicero'nun doğal hukuk kuramı, sosyal sözleşmeye dayalı ortak aklın karşısında olsa da sosyal sözleşme kuramları da ortak aklın ürünü sayılabilir. Zorlama veya gönüllülük, ortak aklın ortaya çıkışı için etken olabilir ancak. İçeriğini değiştirmez. Yani buradaki ayrım bir kaynak problemidir.
Cicero'nun ortak aklı doğal hukuk üzerinden tanımlaması pozitif olmaktan uzak olsa da sosyal bilimlerle ilgili bu konuda sübjektif tanımlara yer vermek kaçınılmaz. Tüm bunların sonucu olarak Cicero, bir özdeşliğe ulaşılacağını iddia eder. Bu özdeşlik, uzlaşmanın ötesindedir. Ortak aklın kaçınılmaz sonucudur.
Kolektif bilinç veya ortak akla ne kadar değer yükleyeceğiniz "evrensel ahlak"ın varlığı sorununa bakış açınıza göre değişir.