Bilmek istediğin her şeye ulaş

Tacim Yurdakul, 

Gazetecilik Öğrencisi

Gazetecilik Öğrencisi Tacim Yurdakul inploid.com'da 1 soru sordu, 5 soru yanıtladı ve 5 takipçisi var.

Nisan 2014

Tacim YurdakulFethi Ahmet Torun kişisini takip etmeye başladı

Fethi Ahmet Torun, Teknik Servis Yetkilisi, @wwwtorun

Dünyadaki tüm Türkleri tek çatı altında toplamak.

Nisan 2014

Tacim Yurdakul yeni bir  soru  sordu.

Nisan 2014

Tacim Yurdakul bir yanıt verdi.

Kitap okuma alışkanlığı ile dergi ve gazete okuma alışkanlığı arasında benzerlikler var mıdır?

Dergi ve gazete küçük haber ve bilgilerle doludur. Okuyucu istediği tarz haberi seçip, okuma özgürlüğüne sahiptir. Fazla zamanını almaz. Fakat "kitap okuma" daha bağlayıcıdır. Baş sayfalarını okuduktan sonra ortasından devam edemezsiniz. Belli bir konu ve akış vardır. Bu da 'genelde' okuyucuya cazip gelmez. Bu yüzden günümüzde dergi ve gazete okuma alışkanlığı daha fazladır. Artık öyle bir hale geldik ki "ne olursa olsun okunsun, yeter ki okuyalım" görüşünde hemfikirleşmeye başladık. Yeter ki okuyalım!
Nisan 2014

Tacim Yurdakul bu yanıtı beğendi:

Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu durumu yıllar öncesinden gören ve anlatan kişiler kimlerdir ve ne demişlerdir?

Atamız bu sürünün mutlaka bir gün hortlayacağını 1927'de söylemişti... İktidardakilerin Türkiye Cumhuriyetine tüm güçleriyle saldıracaklarını, milleti aç bırakma pahasına ülkeyi soyacaklarını, birer birer söylemişti. Birkaç yerin altını çizdim ama aslında tümü ülkenin şu anki durumunu anlatıyor... Bu soruyu soran bunu hiç mi okumamış, bunların teker teker olduğunu hiç mi görmüyor? ...

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

*(Bu aralar özellikle dahili bedhahlarımız var.)
Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

*(Cebren ve hile ile daha da fazlasını yapmış bir iktidara sahibiz.)

Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.

*(11 yıldır paralel devletle beraber bu memleketi sömürenler, soyanlar, kendi sapkın ideolojilerine alet edenler tabii ki gaflet, delalet ve hıyanet içinde sayılabilirler.)


Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

*(Milleti aç bırakıp kendi keselerini diyemeyeceğim hatta kasaları bile az kalır bankalarını dolduranlar da yine bunlar.)

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


Mustafa Kemal Atatürk
20 Ekim 1927

Türkiye

Nisan 2014

Tacim YurdakulSerkan Köse kişisini takip etmeye başladı

Serkan Köse, Girişimci, @serkan

inploid.com kurucu ortağı, fotoğraf meraklısı (https://www.flickr.com/photos/koseserkan/ ve https://instagram.com/koseserkan/), motosiklet sevdalısı, elektronik yüksek mühendisi, insan ve bir adam. Dünyanın değişebileceğine inanan bir adam...

Nisan 2014

Tacim Yurdakul bir yanıt verdi.

İnsanlar ufak tefek gözüken şeyleri erteleyerek, aslında hayatı erteler. Ertelemek hastalık mıdır?

Belki küçük çaplı bir hastalık olabilir bilemiyorum, Yalnız hayatı büyük çapta etkileyen bir alışkanlık, amma velakin uyuşukluğunda göstergesi olduğu kanaatinde ısrarcıyım. Hayatta "hiç ölmeyecekmiş gibi" yaşadığımız için; "neyse yarın ararım, yarın yaparım, yarın yarın yarın... " cümleleri hayatımızın her evresini kaplıyor ve ne üzülecek bir durumdur ki yarın olsa bile söylenen işlerin büyük çoğunluğu hala yapılmıyor. Çünkü onun da "yarını" vardır. Bu olguyu kafamızdan atmadıkça kendimizi, sevdiklerimizi ve hayatımızı ertelemeye mahkum olmaya devam edeceğiz. Hayata "şimdiki zaman"la bakarsak, velhasıl an'ı yaşarsak ertelememeyi öğreneceğiz. Bunun içinde spor yapmayı tavsiye edebilirim. Spor yaptıkça hem sağlıklı bir bedene kavuşursunuz hem de uyuşukluğunuzu üzerinizden atar, ertelememeyi öğrenirsiniz.
Nisan 2014

Tacim Yurdakul bu yanıtı beğendi:

Korkularla yüzleşince onları yenebildiğimize inanıyor musunuz? Mesela?

Evet, şöyle ki bundan iki ay kadar önce Cem Öğretir'in "Etkili İletişim" adlı seminerine katıldım. Seyirciler arasından sahne korkusu olan birini sahneye davet etti ve onunla konuşmaya başladı, konuştukça sahnedeki kişi daha da rahatladı, rahatladıkça kendini daha iyi ifade edebilmeye başladı. Daha sonra yerine oturdu ve Cem Öğretir seyirciye her soru soruşunda, sahneye çıkan kişi elini kaldırıp söz istedi. Ne kadar cesaretle üstüne gidersek o kadar korkumuzu yenme olasılığımız artar. Mesele cesaret edebilmekte bitiyor aslında. Hadi diyelim cesaret edemedik nasıl olsa bir şekilde o korkuyla karşı karşıya geleceğiz, Şarkıda da geçtiği gibi korkularıyla yüzleşiyor insan er ya da geç, burda da yapılması gereken korkumuzdan üstün olduğumuza, o korkuyu yenebileceğimize inanmak.
Nisan 2014

Tacim Yurdakul bir yanıt verdi.

Hiç bıkmadan dinlediğiniz şarkı hangisidir?

Son zamanlarda bıkmadan dinlediğim tek şarkı diyebilirim. Tavsiye ederim, keyifli dinlemeler.
Nisan 2014

Tacim Yurdakul bu yanıtı beğendi:

Teknoloji ile sosyalleşir miyiz yoksa yalnızlaşır mıyız?

Kişiden kişiye değişir aslında sosyalleşen insanlar da olur, yalnızlaşanlar da ancak bana göre teknoloji, sosyalleşmeyi beraberinde getirir. Tabi baştan söylemekte fayda var, verimli kullanım. Bugün bir arkadaşınızla dışarı çıkmak isteseniz 1 saniyede arkadaşınıza ulaşıp program yapabilirsiniz. (Teknolojinin nimetleri yahu) Teknoloji, insanları sosyalleştirmiştir. Peki hangi insanları sosyalleştirmiştir? Sabahtan akşama kanepede laptop kucağında oturup sosyal medyada iki bin, beş bin takipçisi olanları değil, sosyal medya yahut teknoloji ürünleri aracılığıyla hayatı sokağa taşıyanları sosyalleştirmiştir. Unutulmamalıdır ki, hayat sokaktadır.
Nisan 2014

Tacim YurdakulSiyaset (Dünya) konu başlığını takip etmeye başladı.

Siyaset (Dünya)

Siyaset veya Politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış. Siyaset kelimesi Arapça Seyis (At Bakı...

Nisan 2014

Tacim YurdakulHakan Köse kişisini takip etmeye başladı

Hakan Köse, İnternet Girişimcisi, @hakank

Web Application Development, ASP.NET, C#, SQL Server, Web Design and some passion..

Nisan 2014

Tacim Yurdakul bu yanıtı beğendi:

Bekareti önemser misiniz?

Ne ilginçtir 18 yaşını görünce "iş öğrensin" diye büyükleri tarafından ellerinden tutulup çok açık olacak ama "karıya götürülen" "milli olduğu" için sırtına vurulan erkeklerimizin kadınların bekaretini tartışması... Gerçi genel olarak bekaret diye sorulmuş ama bekaret denilince nedense ilk kadın gelir akla, çünkü temiz olması gereken kadındır erkeğin elinin kiridir böyle şeyler, ama kadın namustur, helaldir... Komik değil mi bu kadar büyük bir sorumluluğun sadece tek bir cinsin üzerine yüklenmesi ve diğer cinsin bundan hiç sorumlu olmaması... Kadından bekaret adı altında ellenmemişlik isteyen erkeklerimiz; sizin elledikleriniz kim Allah aşkına? Ya sizin el değmemişliğiniz?
Nisan 2014

Tacim Yurdakul bu yanıtı beğendi:

Bekareti önemser misiniz?

Bekaret zarı, kız çocuklarının uteruslarının dış etmenlerin zararlarından korunması için evrimsel olarak gelişmiş bir organ. Cinsellikle bağdaştırılması maalesef kaderin bir cilvesi olmuştur.
Kadının bedeni kendisine aittir ve üzerinde istediği tasarrufu yapabilir. Erkeklere bu konuda ahkam kesmek düşmez. Kürtajı tartışmak ne kadar abesle iştigalse, bekareti tartışmak da öyledir.
Nisan 2014

Tacim YurdakulOnur Sey ★  kişisini takip etmeye başladı

Onur Sey ★ , Gazetecilik Öğrencisi, @onursey

Henüz bir açıklama yazısı oluşturmaya vaktim olmadı...
Kuş > @OnurSeyis1

Nisan 2014

Tacim Yurdakul bir yanıt verdi.

Biz insanı tek bir bakış açısıyla neden çözemeyiz?

Hayata gözlerimizi açtığımız andan itibaren bugüne kadar geçen sürede bile henüz kendimizi keşfedememiş, çözememişken; karşımızdakileri tek bir bakış da nasıl çözeriz?
Nisan 2014

Tacim Yurdakul bir yanıt verdi.

Dan Brown'ın Dijital Kale adlı kitabını okudunuz mu? Yorumlarınız nelerdir?

Çok başarılı bir roman. Kurgusu o kadar güzel işlenmiş ki her sayfasında farklı bir heyecan barındırıyor. Genelde yazarlar, yazdıkça başarılı eserler ortaya çıkartırlar. İlk kitabı ile son kitabı arasında farklılıklar bulunur. Dan Brown'da durumlar bambaşka. "Adamın ilk kitabı böyleyse sonucunsunu düşünemiyorum" demiştim, kitabı bitirdiğimde. Dan Brown'un bütün kitaplarını okumak isteyenler varsa ilk kitabı "Dijital Kale"den başlamalarını tavsiye ederim. Son olarak; kitabın çevirmeni Sezer Soner'e değinmeden olmaz. Bir çevirmen, kitabı vezir de edebilir rezil de... Göklere çıkarmış resmen. Kutlarım.
Nisan 2014

Tacim YurdakulKişisel Gelişim konu başlığını takip etmeye başladı.

Kişisel Gelişim

Formatting of continuation data will be changing soon. To continue using the current formatting, use the 'rawcontinue' parameter. To begin u...

Nisan 2014

Tacim YurdakulÖğrencilik konu başlığını takip etmeye başladı.

Öğrencilik

Maaşı olmayan bir meslektir. Çok sıkıcıdır.

Nisan 2014

Tacim YurdakulFelsefe konu başlığını takip etmeye başladı.

Felsefe

Felsefe doğruyu vermez, en iyi ihtimalle yanlışı öğretir. Fakat yanlışı öğrenmek de doğruya yaklaşmak değil midir?

Nisan 2014

Tacim YurdakulGeyik Muhabbeti konu başlığını takip etmeye başladı.

Geyik Muhabbeti

Konuları Buzağıya kadar getirdik Geyiğe çevirmek size kalmış.

Daha Fazla

İlgilendiği KonularTümü

Eğitim

4371 Kişi   643 Soru

Müzik

2979 Kişi   472 Soru

Sinema

3253 Kişi   301 Soru

İnsan Davranışları

3838 Kişi   962 Soru

Fotoğrafçılık

1948 Kişi   167 Soru

Üniversiteler (Türkiye)

2405 Kişi   175 Soru

Genel Kültür (Muhabbet)

3680 Kişi   280 Soru

Varoluş Hakkında

2902 Kişi   1061 Soru

Kitaplar

3140 Kişi   269 Soru

Filmler

3385 Kişi   192 Soru

Geyik Muhabbeti

1437 Kişi   816 Soru

Öğrencilik

2358 Kişi   123 Soru

Siyaset (Türkiye)

1480 Kişi   473 Soru

Felsefe

1946 Kişi   501 Soru

Psikoloji

2912 Kişi   968 Soru

Kişisel Gelişim

2072 Kişi   155 Soru

Siyaset (Dünya)

294 Kişi   120 Soru