10

Kasım 2012 | Nurdan Çiçek (Eyinç), İnşaat Teknikeri