2013 Basit Usul Vergi Beyan ve Ödeme

Şubat 2014 | Kaan Muhasebe Mali Müşavirlik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Basit Usule Tabi Mükelleflerin Beyanname Verme Süresi 25 Şubat 2014 Günü Sona Ermektedir.

Basit Usule Tabi Mükelleflerinin 01–25 Şubat 2014 tarihleri arasında verilecek yıllık beyanları üzerinden hesaplanan gelir vergisinin iki eşit taksitte ödenmesi gerekmekte olup; birinci taksitin 28 Şubat 2014 tarihine kadar, ikinci taksitin ise 30 Haziran 2014 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Basit usulde tespit edilen ticari kazanç yanında beyana tabi başka bir gelir unsurunun bulunması halinde Mart ayı içerisinde verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise MART ve TEMMUZ aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenecektir.
916