2013 - Ekonomik & Teknolojik Beklentiler

Aralık 2012 | Ali Cambaz, Bilgisayar Mühendisi
Türkiye ve Dünya açısından ekonomik anlamda yaşanan krizlerden sonra, 2013 yılında temkinli bir iyileşme ve orta vadede riskleri olan bir tablo ile karşılaşacağımızı düşünüyorum. Avrupa Birliği’ndeki Yunanistan ve İspanya odaklı yaşanan sıkıntılara rağmen, ülkemizin büyüme verileri ümit vaat ediyor, ancak bütçemizdeki cari açık sürdürülebilirliği tehlikeye atıyor. İhracatımızın Euro bölgesine ağırlıklı olarak yürütüldüğü bir atmosferde, o alanda yaşanacak her tür sıkıntı bize dolaylı yoldan etki edecektir.

AR-GE’ye verilen önemin giderek artmasının, sürdürülebilir ekonomik büyüme ve refah seviyesinin artmasına doğrudan katkısı olduğu yadsınamaz, ancak bilişim kanadındaki nitelikli insan kaynağını arttırma zorunluluğu ve ileri düzey teknoloji, proje üreten ülkeler seviyesine ulaşmak isteniyorsa; mutlaka bilişim’in stratejik sektör olarak ele alınıp, kaldıraç etkisinden faydalanmak gerekiyor. Dış sermayenin ülkemiz ekonomisine dahil edebilmesi için mutlaka katma değeri yüksek “bilişim” sektörü proje & insan gücünden faydalanmalıyız.

2013-2014 yıllarında 70 milyonun üzerinde mobil uygulamanın (App Store ve Android market başta olmak üzere) kullanıma sunulacağı öngörülüyor. Windows 8 ve Surface’in piyasaya sürülmesi ile birlikte tablet piyasasındaki rekabetin artacağı rahatlıkla ifade edilebilir. Microsoft bu alanda geçte olsa hamle yapması, bulut bilişimle birlikte entegre çözümlerini son kullanıcı ve kurumlarla paylaşması sektör açısından dikkate alınması gereken bir durum.

Globalleşen dünya düzeninde, ekonomik açıdan yatırım maliyetlerinin geri dönüşünün en hızlı ve efektif olduğu teknoloji alanında, mobilitenin öneminin giderek artacağını öngörebiliriz.Servis veya uygulama odaklı “bulut bilişim” çözümlerinin dünyada kullanımının çoğalması ile birlikte, ticari alışverişlerin ülke-sınır bağımsız olarak yürütüleceği bir yapıya kayma söz konusu. Sosyal medyanın gücü ile dünya düzenindeki değişimin süreceği, dolayısı ile gelecek yıllarda ekonomilerinde bu faktörden yakından etkileneceği rahatlıkla ifade edilebilir.

Sonuç olarak; dönüşümün sürekli ve önlenemez bir ivme ile yükseldiği dönemdeyiz. Tüm bu değişim içerisinde, ülkemiz ve dünya açısından güzel gelişmelerin olduğu bir 2013 yılı diliyoruz.


Geçmişten ders alarak, Geleceği planlayanlar grubundan olmamız temennisi ile…