6012 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nu Beklerken (Sempozyum)

Nisan 2012 | Redeye, Avukat
10-11-12 Mayıs tarihleri arasında Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Üniversitesinde gerçekleşecek olan sempozyumda özgün 70 ayrı tebliğ sunulacak.

Kapsamlı etkinlik programı için bkz:
marmaraticaretabd.com%2fwp-content%2fupl...