ABD nin yeni Savunma Stratejisi- Küresel Liderlik: 21. yy savunma öncelikleri

Mayıs 2014 | Cem Deyupoğulları, İş Ve Meslek Danışmanı
Bu yazı, 5 nisan 2012 de Pentagonun hazırladığı ve Obama nın imzaladığı resmi bir belgedir. ABD nin 2020 li yıllara yönelik olan stratejilerinin önemli kısımlarını yazmaya çalışacağım. Burada ABD nin dünyaya olan bakış açısını görmüş olacağız.

Amerika Birleşik Devletleri son 65 yılda uluslararası sistemi dönüştürmek için öncü rol oynadı.
On yılı aşkın bir süre içinde Irak ve Afganistan'a istikrar getirebilmek ve çıkarlarımızı güvence altına alabilmek için bu ülkelere geniş çaplı operasyonlar düzenledik.Sorumlu davranıp bu iki operasyonu sona erdirirken, ulusumuzun ekonomik çıkarlarını sağlayacak adımlar atarken ve değişen dünyada çıkarlarımızı korurken, bir dönüm noktasıyla karşı karşıyayız.

... Bu değerlendirmelerden yola çıkarak savuma işletmemizi bugünün savaşlarını önemseme noktasından geleceğin meydan okumalarına hazırlanma noktasına dönüştüren ; ABD ulusal güvenlik çıkarlarını geniş çapta koruyan, savunma harcamalarını düşürerek ulusal güvenlik zorunluluğu olan bütçe açığının azaltılmasını destekleyen savunma stratejisi geliştirdik.

Zorlu bir küresel güvenlik ortamı


ABD ulusal gücünün tüm unsurları devreye girmek zorundadır. Bin Ladin in öldürülmesi, bir çok EL Kaide örgütünün yöneticilerinin yakalanması, örgütü pasifize etmiştir. Buna karşın El Kaide ve uzantıları halen Pakistan, Afganistan, Yemen, Somali gibi yerlerde etkinliğini sürdürüyor.


Daha geniş bakacak olursak, şiddet içeren aşırı İSLAM, Abd nin, müttefiklerin, ortakların ve anavatanın çıkarlarınıtehdit etmeye devam edecektir. Bu tehditlerin başlıca yerleri Güney Asya ve Ortadoğu dur.

Abd nin ekonomik ve güvenlik çıkarları, Batı Pasifik ve Doğu Asyadan Hint Okyanusu ve Güney Asya bölgesine uzanan gelişmelere ayrılmaz bir biçimde bağlıdır. Bazı ihtiyaçlardan dolayı Asya-pasifik bölgesinde yeniden dengeleme yapacağız. Asya- Pasifikteki yükselen ortaklarımızla işbirliği ağlarımızı genişleteceğiz.

Ortadoğudaki Arap uyanışı hem stratejik fırsatlar, hem de zorluklar sunuyor. Yaşananlar ilerde de belirsizlik göstergesi... Ama sonuç olarak bu ülkelerin başına ABD için daha istikrarlı ve güvenilir ortak olabilecek hükümetler geçebilir.

Ortadoğudaki savunma çabalarımız, şiddet içeren aşırılığa ve istikrarsızlık getiren tehditlere karşı hamle yapmak ve aynı zamanda müttefik ve ortak devletlerle verdiğimiz yükümlülükleri sürdürmektir.

İran ın istikrarsızlık getiren politikalarına karşı hamle yapabilmek için Körfez güvenliğine önem verecek ve gerektiğinde Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi ile işbirliği yapacaktır.
ABD bunu yaparken İsrail in güvenliğine ve kapsamlı bir ortadoğu barışına destek olacaktır.

Rusya'yla bağımız önemini korumaya devam ediyor ve karşılıklı çıkar esası üzerinden ve geniş bir yelpazedeki konularda katılımı cesaretlendirecek daha yakın ilişkiler kurmaya devam edeceğiz.

Güvenlik hedeflerimize ulaşmak için mümkün olduğunca deneylere, rotasyonel varlığa ve fikir üreten kabiliyetlere dayanan yenilikçi , düşük maliyetli ve ufak adımlarla ilerleyen yaklaşımlar geliştireceğiz.

ABD, evrensel ortak varlıklara erişimi ve bu varlıkların kullanılmasını garantiye almak için, sorumlu davranış gibi uluslararası normları güçlendirerek, ilgili ve birlikte çalışabilir askeri kabiliyetleri sürdürerek küresel çabaları kabiliyetli müttefik ve ortaklarla birlikte yürütmeye devam edecek.