Albert Einstein

Mart 2012 | Penelope, Sosyoloji Öğrencisi
                     Blog   
Aptallara göre insanlar; ırk, cinsiyet, milliyet, yaş, statü, renk, din ve dil       başta olmak üzere 8den fazla kategoriye ayrılırlar. Halbuki olay bu kadar   komplike değildir. İnsanlar sadece ikiye ayrılırlar: İyi insanlar ve kötü insanlar."
[Albert Einstein]