Altı Şapkalı Düşünme Tekniği Six Hat Thinking Technique

Ekim 2018 | Harun Pehlivan, CEO
3470Edward De Bono'nun 1985'te yayınlanan kitabıdır. İngilizce adı Six Thinking Hats 'tir. De Bono, insanların birkaç farklı şekil ve yaklaşımla kavrama ve düşünme eylemini gerçekleştirebildiğini incelemiştir