Analiz Raporu

Nisan 2012 | Ferhat Kılıç, Üniversite Öğrencisi

1)HEDEF KİTLE

Hedef  kitle ortaöğretim 9. Ve 10. Sınıflardır.Coğrafya dersi öğrenciler tarafından  genellikle ezberci ve sıkıcı bir ders olarak görülmektedir.Öğrenciler derslerin daha eğlenceli ve anlaşılır geçmesini isterler.Bu durumu sağlamak için dersin işleyişini farklı yönlere çekerek öğrencilerin dersle olan alakasını arttırmak gerekir.

 

2)ORTAM ANALİZİ

Hedef  program coğrafya dersi için yapılacak.Okulda her öğrencinin bilgisayarında bulunabilecek türden ve laboratuvarda uygulamalı olarak gösterilebilecek basit ve anlaşılır olacaktır.Yazılımı kullanmak için her öğrencinin bilgisayar  ihtiyacının olmasıda gerekmemektedir çünkü tek bir  bilgisayar  üzerinden  projeksiyon cihazı  yardımı ile öğrenciler faydalanabilirler.Yazılımın geliştirildiği program kolaylıkla satın alınabilir veya internet üzerinden indirilebilir  olacaktır  ve  öğretmen veya öğrenci tarafından kolayca kullanılabilecek bir düzeyde yazılcaktır.

 

3)İÇERİK ANALİZİ

Yazılacak olan programın tasarımı anlaşılacak düzeyde olacaktır.Amaç istenilen herhangi bir  il’in coğrafi konumu ve yüz ölçümünü öğrenmektir.Bunu program yardımı ile göremek için programda bir text box ve bir label kullanılarak  girilen şehrin yukarıda belirttiğimiz özelliklerini öğrencilere detaylı ve anlaşılır bir şekilde göstermesini sağlayacaktır.

 

4)SİSTEM ANALİZİ

Sistem öğrencilerin dersi daha iyi dinleyip ve zevk alarak işlemelerini sağlayacak biçimde olacaktır ve öğrencilerin zorluk çekmemeleri açısından açıklamalara yer  verecektir.Program öğrencilere cd veya moodle yardımı ile dağıtılabilir düzeyde  olacaktır buda erişilebilirliği daha kolay hale  getirecektir.Okulda yapılan dersler evde takrar edilebilecek bu sayede.Uygulama tüm işletim sistemlerinin çalıştırabileceği düzeyde olacağı için her bilgisayarda kolayca açılabilecektir.