Analiz Raporu

Nisan 2012 | Burcu Krk, Bilişim Sistemleri Ve Teknolojileri Bölümü Öğrencisi
HEDEF KİTLE ANALİZİ

Yaş:
Projenin hedef kitlesi yukarıda da belirtildiği üzere ortaöğretim 10. sınıf öğrencileridir. Bu sınıflarda okuyan yani 14-15 yaşlarındaki çocuklar, somut ve soyut işlem döneminde ve bu ayrımı yapabilecek yaşlarda olduklarından bu konunun onlara aktarılmasında bir problem olmayacaktır.

Cinsiyet:
Geleneksel toplumlarda kadın ve erkek rolleri katı bir şekilde ayrıştırılmıştır.Dolayısıyla eğitim uygulamaları da buna göre yürütülmektedir.Lakin günümüzde kadın ve erkek öğrenciler bir arada eğitim görüyorlar. Ele aldığımız geri dönüşüm konusu kadın ve erkeğin bir arada yada ayrı ayrı iken farklı şekillerde eğitim almasını gerektirmemektedir. Bu sebeple bu yazılım için cinsiyet , ayrım yapmayı gerektirecek bir faktör değildir.

Öğrenim Durumu: Eğitim yazılımının hedef kitlesi olarak seçtiğimiz ortaöğretim öğrencilerinin bilgi seviyeleri arasında , anlatacağımız tarih konusu çerçevesinde , gözle görülecek büyük bir fark yoktur.Bu denli büyük bir farkın olmaması da öğretim tasarımı açısından problem teşkil etmemektedir.

Eğitime İlişkin Tutumlar: Bireylerin eğitime ilişkin tutumları , öğrenmede etkilidir. Eğitime zorunlu mu yoksa gönüllü mü katıldıkları , öğrenmelerini de doğrudan etkileyecektir.Tasarlayacağımız yazılım, tamamen gönüllü öğrenciler tarafından kullanılacaktır. Hiçbir şekilde bu yazılım bir dayatma ile öğrencilere sunulmayacaktır. Bu bakımdan , geri dönüşüm konusunu gerçekten öğrenmek isteyen öğrenciler bu yazılıma ulaşabileceklerdir.

Bireysel Farklılıklar:
Yazılımımız ortaöğretim 10. sınıf öğrencilerine yönelik olacaktır. Bu sınıf öğrencileri arasında elbette gözle görülebilen ve görülemeyen  bireysel farklılıklar , zeka seviyesi ve yetenek farklılıkları olacaktır. Ancak bizim hazırlayacağımız yazılım bu farklılıkları ortaya çıkarmadan , hedef kitle dahilindeki her sınıftan öğrencinin yapabileceği seviyede olacaktır. Yazılımın içerisinde bulunacak olan yönerge ve yönlendirmeler ile , yazılım kullanma yeteneğine sahip olanlar ile olmayanlar arasında , yazılımı kullanma becerisi arasındaki fark minimum seviyede olacaktır.

İlgi: Öğrenmenin gerçekleşebilmesi için  , konu ile ilgili yeterliliklere, yeterli hazırlı bulunuş seviyesine sahip olmanın yanı sıra o konuyu öğrenmeye de ilgili , eğilimli olunmalıdır. Bu konuda dikkat ile ilgiyi birbirine karıştırmamamız gerekmektedir. Dikkat , bir uyarıcıya belirli bir süre odaklanmaktır. İlgide ise ciddi bir kararlılık ve süreklilik olmak zorundadır. Geri dönüşüm hakkında hazırlayacağımız yazılım yukarıdaki maddelerde de belirttiğimiz üzere bir dayatma ile değil isteyenin yararlanabileceği bir yazılım olacaktır. Bu nedenle konuya ilgisi daha fazla olan öğrenciler bu yazılımı kullanacağından , ilgi problemi de ortadan kalkacaktır.

Önbilgi: Konumuz tarih ile ilgili bir konu olup , bu bilinci daha genç yaşta çocuklara aşılamak ise bir görevimizdir. Bu nedenle bu konuyu , onların seviyelerine göre anlatıp , yine kendileriyle yapacağımız görüşmeler vb. doğrultusunda en çok bilgiye ihtiyaç duydukları noktalara değineceğiz. Bu da yazılımı daha kullanılabilir kılacaktır.

ORTAM ANALİZİ

Artık günümüzde gittikçe yaygınlaşan ve hızı artan internet bağlantısı sayesinde günlük yaşam gittikçe elektronik ortam üzerinden yaşanmaya başlandı. Bireyler kendi alanıyla ilgili bilgi ve birikimi haricinde, elektronik ortam kullanımıyla ilgili de becerilere ve yeterliliklere sahip olmak durumunda. Bu beceri ve yeterlilikler şimdilik “artı” durumunda. Yani sahip olanlara işe almada artı puan sağlıyor. Ancak yakın zamanda sahip olmayana “eksi” puan getireceği de aşikar. Ortam analizinin temelini dışardaki alandan etkilenmesi bu şekilde açıklanabilir. İç ortam etkisi ise; yazlılımın hangi alanlarda kullanılacağı, hangi beceri ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulacağı, yazılım kullanımı için nasıl bir ortam gerekeceği, uygun koşul ve şartların belirtilmesi ve rehberlik gibi önemli bileşenleri vardır. Bizim yazılımımız, tarih çerçeveli olduğu için, daha önceden verilen bilgi birikiminin ve kazandırılan beceriklerin yeterli olduğu bir yazılımdır. Yazılımda bulunacak olan açıklamalar, öğrencilere tek başına kullanmaları için yeterli olacaktır. Bunun yanında kişi başına bir bilgisayar gelecek şekilde, teknolojik araçlara ihtiyaç duyulacaktır.

İÇERİK VE SİSTEM ANALİZİ

İçerik olarak 10. sınıf ortaöğretim öğrencilerine Osmanlı devletinin kuruluşunu ve başkentlerini görsel ögelerle destekleyen bir yazılım sunulacaktır. Sistem analizi ise, öğrencilerin bu yazılımı kullanırken hiçbir zorluk yaşamaması için gereken testlerin yapılmasıdır. Öğrencilerin bu yazılımı kullanırken, yazılımda bulunan açıklamalar sayesinde teknik bilgiye gereksinim duymadan, rahatça keyif almaları ve öğrenmeleri planlanmıştır. Yazılımın hassasiyeti ve kullanışı çok teknik bilgi gerektirmediği için, gerek öğretmenlerin, gerekse öğrencilerin öğrenme ve öğretme ortamlarını en iyi şekilde hazırlamayı hedeflenmektedir.