Anatole France

Nisan 2012 | Penelope, Sosyoloji Öğrencisi
                  Tarihi Kişilikler


     Anatole France (1844-1924), Fransız yazar. Meleklerin İsyanı adlı kitabında Tanrı'yı kötücül bir varlık ve şeytanı da iyi huylu olarak tasvir etmiştir.


 "Aptalca bir şeye 50 milyon kişi inansa bile, o aptalca bir şey olması sürdürür."

 "Doğanın hiç bir (ahlaki) ilkesi yoktur. İyi ve kötü arasında bir ayrım yapmaz."

 "Din onu bir günah olarak kabul etmekle, aşka büyük hizmet vermiştir."

 "Anavatan için öldüğünüze inanıyorsunuz-bazı sanayiciler için ölüyorsunuz"