Animelerin Diğer Çizgi Filmlerden Farkı

Aralık 2013 | Çağla Doğru, Üniversite Öğrencisi
Anime bir çizim sanatıdır , çizgi filmlerle aynı teknik özelliklere
sahip olsa da çizimleri her yaştan insana hitap eder . Çizgi filmler
genel olarak çocuklara hitap eder . Kültürümüzdeki kalıplaşmış çizgi
film teriminden oldukça farklıdır. Duygusal , drama, fantastik, doğaüstü özellikler gibi birçok özel türü bünyesinde barındırır.