Apostilli Tercüme

Mart 2014 | Barış Kula, Webmaster
Apostil 1961 yılında Den Haag’da çıkmış olan tarafların Lahey Konvansiyonuna göre, bir ülkede düzenlenmiş resmi bir belge ve diğer içerikleri belgelerin bir ülke tarafına ibraz edilme işlemine olanak sunan bir belgedir. Fransa’da düzenlenmiş ve yetkili kişilere teslim edilmiş bir belgenin Hollanda’da tanınmasına Apostil denilmektedir. Apostil tercüme bir ülke sınırları içerisinden düzenlenmesinin ardından başka ülkenin sınırı içerisinde yetkili kişilere sunulan resmi belgelerde ve bu belgelerin gitmesi gereken yetkili makamlara verildiğine dair ibraz edilen belge çeşididir. Onay ibrazı ile eş değerdedir.

Genel anlamda onay tezidir. Örnek verecek olursak Çin’de yetkili kişiler tarafından düzenlenmiş ve Amerika’ya gönderilmesi için yola çıkmış ve Amerika sınırları içerisine ulaşıp yetkili kişiye teslim edilmiş olan bir belge içeriğine sahip onay ibraz dilekçesidir. Apostil düzenlenmesi minimum 9 cm en ve 9 cm genişlikte olan kare bir kağıda hazırlanmaktadır. Düzenlenecek olan ülkenin dili ne ise o dil veya uluslararası bir dil ile hazırlanmaktadır. Sözleşme metinin hazırlanması için 1961 yılında hazırlanan içerik konuları için bir madde yer almaktadır. Bu maddede şu ibare bulunmaktadır.
"Bu sözleşme, sözleşme taraftarı bir ülkenin milli toprakları dahilinde düzenlenmiş ve sözleşme taraftarı diğer bir ülkenin milli toprakları dahilinde sunulması öngörülen kamu belgelerine yöneliktir."

Bunun dışında kamu kuruluşlarına iletilecek apostiller için 4 maddelik bir içerik yer almaktadır. Bu içerikte ise şu ibareler bulunmaktadır.

Bu sözleşme kapsamında kamu belgeleri olarak geçerli olanlar:
  • Cumhuriyet savcılıkları, mahkeme katipleri veya diğer mahkeme vesika memurları, mahkeme icra daireleri dahil olmak üzere yargı mercileri veya mensubu memurlar tarafından düzenlenen belgeler, vesikalar;
  • İdari mercilerin belgeleri, vesikaları;


Noterlik belgeleri;

  • Şahsi vesikalar üzerine düzenlenmiş, belirli bir zamanın ve imza onayının tespitine yönelik tescil ibareleri, kayıtlar, vizeler gibi resmi belgeler.

Bu sözleşme aşağıdaki belgeler için tatbik edilmez:


  • Diplomatik ve konsolosluk belgeleri;
  • Direkt olarak ticaret trafiği veya gümrük muameleleri ile ilgili idari mercilerin belgeleri.