Asp.net Mvc ile birden fazla submit butonu kullanmak.. (Multiple Submit Button)

Aralık 2013 | Ahmet Faik, Yazılım Geliştirme Uzmanı
Mvc - Razor ile birden fazla submit butonu bulunması durumunda aşagıdaki gibi kullanabiliriz. Tek dikkat edilmesi gereken konu buton için bir name özelliği belirlemek olacak.
Controller içinde buton name özelliğine göre "string ekle" ve "string sil" ile form'un hangi buton ile post oldugunu yakalayabiliriz. Böylelikle hem modelimizi yakalamış hemde hangi buton ile işlem yapılmış bilgilerini elde edebiliriz.

 View

@using (Html. BeginForm(" ActionName" , " ControllerName" , null, FormMethod. Post) ) 
{
	//Model Kodları
	< input type=" submit" value=" Ekle" name=" Ekle" /> 
	< input type=" submit" value=" Sil" name=" Sil" /> 
}

Controller

[HttpPost]
public ActionResult ActionName(ActionModel model, string ekle, string sil) 
{
	if(! String. IsNullOrEmpty(ekle) ) {//Kodlar}
 	if(! String. IsNullOrEmpty(sil) ) {//Kodlar}
}