BABİLİN MİMARLARI

Kasım 2012 | Rasih Uğur Uyanık, Mimar
...Tekvin'in 11. bab' ı derki;
"Ve bütün dünyanın dili bir, ve sözü birdi. Ve vaki oldu ki, şarka göç ettikleri zaman, Şimar diyarında bir ova buldular; ve orada oturdular. Ve birbirlerine dediler: Gelin kerpiç yapalım, ve onları pişirelim. Ve onların taş yerine kerpiçleri ve harç yerine ziftleri vardı. Ve dediler; Bütün yeryüzü üzerine dağılmayalım. Gelin kendimize bir şehir ve başı göklere erişecek bir kule bina edelim, ve kendimize bir nam yapalım. Ve ademoğlullarının yapmakta oldukları şehri ve kuleyi görmek için RAB indi. Ve RAB dedi; İşte bir kavmdırlar, ve şimdi yapmaya niyet ettiklerinden hiçbir şey onlara men edilmeyecektir. Gelin, inelim ve birbirinin dilini anlamasınlar diye, onların dilini orada karıştıralım. Ve RAB onları bütün yeryüzü üzerine oradan dağıttı; ve şehri bina etmeyi bıraktılar. Bundan dolayı adına Babil denildi; çünkü RAB onları bütün yeyüzü üzerine dağıttı. ... (Enis Batur, Başkalaşımlar, 2010)

ZAMAN; kerpiçleri TAŞ yapma zamanıdır.
ZAMAN; tekrar AYNI DİL i konuşma zamanıdır.
ZAMAN; tekrar BİR ARAYA GELME nin zamanıdır.
ZAMAN; vaatleri bol tanrı mimarlara AYNA TUTMA zamanıdır.
ZAMAN; boğucu kısırdöngü hapsinden KURTULMA zamanıdır.
ZAMAN; BİLİNÇLİ ÜRETEN olma zamanıdır.
ZAMAN; BİZ olma zamanıdır.
ZAMAN; BABİLİN MİMARLARI olduğumuzu hatirlama zamanıdır.
ZAMAN; babilin mimarları olarak yarım kalmış kuleyi tamamlamak için YOLA ÇIKMA
zamanıdır.

28/04/2011 yılında kolokyum.com da yayınladığım bir yazı...