Bakış açısı ve madde

Ekim 2012 | Cem Deyupoğulları, İş Ve Meslek Danışmanı
Yaptığın eyleme göre masadaki kağıtlar bazen müsvedde bazen de dünyayı değiştirebilecek yazılardan meydana gelebilir. Demek ki önemli olan maddece görünen kağıtlar değil , onlara yüklediğimiz anlamlarla birlikte içerdikleri bilgilerin derinliği. İçindeki bilgilerin derinliğini de tespit etmek çok önemlidir. Zira öyle olmazsa, bir kağıt parçasından ötesine gidemeyeceklerdir.

Bizim onlara yükleyeceğimiz anlamlar esnasında mevcut durumumuzun da önemi vardır. Zira o anki ruhsal yapımız, bakış açımızı etkileyeceğinden ,görmemiz gereken şekilde görmek zor olabilir. Bunun yanısıra o bilgilere yükleyeceğimiz anlamlar da çok önemlidir. Burada da o an ki ruhsal yapımızın önemi ortaya çıkıyor.