Başak!

Ekim 2012 | Nurdan Çiçek (Eyinç), İnşaat Teknikeri

İnsanlar başaklara benzer; içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler...