Beden dili hakkında bilinmesi gerekenler

Mart 2013 | Ebru Özkan, Moleküler Biyolog
Beden dili; insanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. İnsanlar beden dili aracılığıyla duygu, düşünce, istek ve ihtiyaçlarını başka insanlarla paylaşırlar. Beden dilinin öğeleri; beden duruşu, mimin ve jestler ve bakışlar, oturmak için seçilen yer, oturma biçimi, yönelme ve ayakların kullanımı, mesafe ve temas, giyim, bakım ve makyaj gibi unsurlardır.
 • İletişim süresine göz teması kurulmalıdır. Bunun anlamı ' Seni Dinliyorum' mesajını vermektir.
 • Elin yumruk halinde sıkılması saldırı bildiren bir uyarıdır.
 • Elin sıkılarak işaret parmağının havaya kalkması, konuşmaya otoriter bir hava verir. İnsanlar karşısındakini suçlarken bu hareketi kullanır.
 • İletişim sırasında belirli mesafeleri korumak gereklidir. Kişiler kendi güvenlik alanına girilmesinden rahatsızlık duyarlar. ( Mahrem alan: 0-25 cm, kişisel alan: 25-100 cm, sosyal alan 100-250 cm, genel alan: 250 cm ve daha fazla)
Gergin görünmeye neden olan davranışlar
 • Elleri ovuşturmak
 • Ayağı yere vurmak
 • Bacakları sallamak
 • Parmaklar ile masada ritm tutmak
 • Tırnak yemek
 • Saçla ya da takılarla oynamak
 • Koltukta sallanmak
 • Konuşurken ağzın elle kapatılması
 • Kaşınmak
 • Kravatın genişletilmesi
 • Saatle ya da gömleğin manşetiyle oynamak
 • Ellerin cebe sokulması
Saldırgan görünmeye neden olan davranışlar
 • Kolların göğüste kavuşturulması
 • Dik dik bakmak
 • Israrla belli bir noktaya bakmak
 • Birinin üzerine eğilmek veya aşırı yakınlaşmak
 • Önündeki dosya ve kağıtların hızla toparlanması
İktidar talep eden duruş biçimleri
 • Birinin koltuğunun arkasında durarak, o çalışırken ya da bir şey yazarken omzunun üzerinden yazdıklarını okumak, masasının üzerine oturmak
 • Selamlarken koltuktan kıpırdamamak, el sıkışırken elinin ucunun kullanarak üstün olduğunu göstermek
 • Konuşurken karşısındakine çok yakın durmak
 • Yanında başkalarına bağırmak
 • Birini dinlerken ritm tutmak
 • Kollarını başının üstünde koltuğunun arkasına yaslamak
 • Masaya ayaklarını uzatarak oturmak
 • Selamlara aldırmamak
Yürüyüş şekilleri
 • Dengelenmiş yürüyüş : Öz güven
 • Baş arkada yürüyüş: Kararlılık
 • Baş önde yürüyüş: Dikkatlilik
 • Göğüs ilerde yürüyüş: Hırs
 • Göğüs geride yürüyüş: İsteksizlik

  Beden Dili

Gizlenmiş duyguların ifadesi

Savunma
 • Kolları kavuşturmak : Tehdit, tartışma ve mücadeleye hazır olmak
 • Kollar yanda elde bekleme: Genel bir saldırı hazırlığı
 • Bacak bacak üstüne atmak: Kapanma, kabuğuna çekilme
 • Ayaklar çarpı durumunda oturma: Olumsuz tavır ve gizlenen problem, sıkıntı
Yalan

 • Ellerin daha fazla kontrolü
 • Elini yüzüne götürme ve yüz çevresine değdirme
 • Beden hareketlerinde artış
 • El jestleri azalırken el sallama ve hareketlerin artması
 • Sık sık gözlerin kaçırılması
Kur davranışları

 • Göz bebeklerinin büyümesi ve parlaklaşması
 • Dik durma ve kendine çeki düzen verme
 • Bireye içgüdüsel olarak cephesini dönme
 • Fırsat bulup kısa bir süre de olsa dokunma içgüdüsü
 • Omuz üzerinden yan bakışlar
 • Kadınlarda kısa ve ani bir hareketle başın geriye hareketiyle saçların arkaya atılması