Beden imajı nedir?

Haziran 2013 | Gonca Köse, Öğrenci
Beden imajı, bireyin fizik görünümü, yapı ve işlevlerini, yeterlilik ve yetersizliklerini algılaması, yorumlaması ve buna ilişkin inançlarıdır. Kendi bedenimizin zihnimizde canlandırdığımız resmidir. Bireyin kendi bedenini algılamasıdır. Beden imajı bireyin kişiliği, değerleri ve diğer insanlarla ilişkileri ile ilgili bireysel düşüncelerin tümüyle biçimlenir. Beden imajı, fizyolojik temele dayanmasına rağmen, fiziksel, psikolojik ve sosyal deneyimlerden oluşur.Beden imajının gelişmesinde bedenle ilgili eski ve yeni tüm duygu tutum ve algılar önemlidir. Bireyin beden imajı, kendi algıları kadar başkalarının bakış açısından da etkilenir. Beden imajı değişebilir bir niteliktir. Sadece beden ve parçalarına değil onların işlevlerine karşı tutumu da gösterir. Sosyokültürel değerler bir kişinin beden imajı kavramına yansıtılır. Beden imajı gerçek beden yapısıyla uyumlu ya da uyumsuz olabilir. Kişi beden imajıyla doğmaz, büyüme ve gelişme sürecinde oluşur.

Vücudun herhangi bir bölümündeki değişiklik ve fonksiyonların değiştiği zaman beden imajı da değişebilir. Örneğin rahimi alınan bir kadının dışarıdan bakıldığı zaman değişikliği fark edilmez ancak kendini eksik yetersiz hissedebilir. Bu da beden imajına yansır.
 • Fizyolojik değişiklikler: Gençlik, yaşlılık, hamilelik, doğu
 • Yavaş gelişen değişiklikler: Şişmanlık, eklem ağrıları
 • Hızlı gelişen değişiklikler: Yaralanmalar, felçler, ameliyatlar
 • Geçici değişiklikler: bandaj, alçı, katater
 • Kalıcı değişiklikler: Ampütasyon, organların alındığı ameliyatlar ( mastektomi : göğsün alınması)
 • Ruhsal hastalıklar: Yeme bozuklukları, şizofreni, depresyon

Beden

Beden imajındaki değişikliklere karşı, bireyin tepkisin etkileyen faktörler; yaş, cinsiyet, kişilik yapısı, sosyokültürel faktörler, değişen beden parçasına verilen değer, değişikliğin görünür olup olmaması, değişimle baş etme yolları, destek sistemleri, bedendeki değişikliği etkileyen faktörler..

Beden imajı değişen kişiler, değişim hakkında konuşmama, ilgili bölgeye bakmama, gizleme, değişimi inkar etme, kendine bakım ve görünümünde bozulma, yakınlarının kendini kabullenmediklerini düşünme, korku, sosyal uyumsuzluk, anksiyete

Beden imajı değişen kişilere nasıl yaklaşmalıyız?
 • Güvenli bir iletişim başlatmalıyız
 • Fiziksel gereksinimlerine yoğunlaşmak gereklidir.
 • Duygu ve düşüncelerini ifade etmesi için cesaretlendirmek gereklidir.
 • Geri çekilme ve içe kapanma dönemlerinde öfkesini ifade etmesine izin vermek gereklidir.
 • Kişinin gelecekle ilgili beklentilerine ve planlarına yardımcı olmak gereklidir.