Bilgi Teknolojileri Uygulamaları ve Yönetimi Uluslar Arası Konferansı (International Conference on IT Applications and Management, ITAM)

Şubat 2012 | Redeye, Avukat