Binicilik Dalları

Temmuz 2014 | Zeynep Kerse, Öğrenci
Engel Atlama
Çeşitli konumlarda hazırlanmış engelli bir parkur üzerinde yarışmacı ve at ikilisinin denendikleri ve bu sayede atın engele karşı olan dikkatini ve kabiliyetini, binicisinin ise denge, uyum ve yumuşaklık esasları dahilindeki becerisini ortaya çıkaran bir yarışmadır. Türkiye'de maniler 80 cm'den başlar ve mani sayısı 8 ile 12 arasında değişir. Hedef; parkuru hatasız bitirmektir.


At Terbiyesi(Dresaj)
Atın gücünü ve koordinasyonunu arttırmanın yanında onun hareketlerindeki güzelliği ve zarafeti de arttıracaktır. Dresajdaki amaç atın zihinsel eğitimini sağlamaktır. Böylelikle at ve binici binicilikte uzun dönem hedeflerine ulaşabilirler. Dresaj bütün binicilik aktivitelerinin hatta engel atlamanın bile temelidir.

Üç Günlük Yarışma
Üç binicilik branşını (At terbiyesi, Arazide Engel Atlama ve Engel Atlama) içeren bir yarışma olup, binicinin ve atın bu dallardaki becerisini sınamak için düzenlenen bir yarışmadır. Bu yarışmada üç gün boyunca aynı at ile koşulur. İlk gün at terbiyesi, ikinci gün arazide engel atlama, üçüncü gün ise engel atlama yarışması düzenlenir.

Atlı Dayanıklılık(Endurans)
Atlı dayanıklılık yarışması, atın sürat ve dayanma yeteneğinin test edildiği bir yarışmadır. Başarılı olabilmek için, yarışmacı yürüyüş temposunu ve atın arazide uygun kullanımını bilmelidir. Atlı Dayanıklılık Yarışı zamana karşı yapılan bir yarışmadır. Yarışma birkaç safhadan oluşur ve her safhanın sonunda, veteriner kontrolü için durulur. Parkurlar 20 km'den başlayıp 160 km'ye
kadar düzenlenebilir. Yarışma kimi zaman ormanlarda, kimi zaman ise düz arazilerde olur.


Voltij
At, lonj ipi ile idare edilirken atın üstünde bir grup jimlastik yapar. Değerlendirilme hakemler tarafından yapılır. Artistlik ve zorluk derecelerine göre puanlandırılır. Bu dal ülkemizde yapılmamaktadır.


Atlı Araba
Atlı araba yarışı tek, çift veya grup atların çektiği atlı araba ile sınırları belirli bir alanda yapılır. Bir
sıra dâhilinde yerleştirilmiş engeller arasından hatasız ve en kısa sürede geçilerek bitişe varılan kros yarışmalarını içerir. Bu dal ülkemizde yapılmamaktadır.

İkinci yazım bu. Umarım beğenirsiniz.
Elimden geldikçe açıklamaya çalıştım.
Teşekkür ederim.