Bir insanın kendisine göstereceği em hazin muamele "Ben buyum" demesidir.

Kasım 2014 | Cem Turan, Bilgisayar Mühendisi