Bireysel Ego ve Takım Çalışması

Aralık 2015 | Turgay Aksoy, Yönetici
Bir şirketin başarılı olabilmesi için gerekli olan en önemli unsurlardan biri takım çalışmasıdır. Ne kadar kariyerli ve potansiyeli yüksek çalışanlara sahip olsanız da genel başarı, bu çalışanların bir takım olmasına bağlıdır.
1847

Çünkü başarı, sadece, tek tek her bireyin en yüksek performansını ortaya koymasıyla gelmez. Burada 1+1= 2 eder. Takım çalışmasının getirdiği sinerjiyle 1+1= 3 olursa başarı gelir. Takım çalışması, çalışanların biri birlerinin eksikliklerini kapatmasına ve bir birlerini yukarıya itmesine yol açar. Tabi ki her çalışanın kapasitesi ve yeteneği bir değildir. Dolayıyla yapabilecekleri katkı da farklı olacaktır. Ama takımına yaptığı katkıya değil de sadece kendi kişisel hedeflerine odaklanan egosu yüksek çalışanlar da vardır. Bireysel başarıyı hedefleyen, egosu yüksek çalışanlara her iş yerinde rastlarsınız. Yıldız çalışanlar da denilir bunlara. Bu tür çalışanların tek hedefi kendi bireysel başarılarıdır. Bu hedefe ulaşmak ve öne çıkabilmek için diğer çalışanlarla yarışa girerler. Bu yarış aynı zamanda çatışma ve sürtüşmelere de yol açar. Bu çatışma yüzünden diğer çalışanlar da yıldız çalışanın öne çıkmasını engellemeye çalışırlar. İşbirliğine gitmezler, bilgi saklarlar. Sonuç olarak, egosu yüksek yıldız çalışanların takımın bir parçası olmak istememeleri ve kendilerini öne çıkartmak istemeleri, beklenen yararın aksine zarar getirmeye başlar. Bireysel performansın daha çok öne çıkartılıp ödüllendirildiği yönetim sistemlerinde bu tür çalışanların sayısının artması kaçınılmazdır. Bu gibi olumsuz sonuçların ortadan kaldırılması için, egosu yüksek çalışanların takımın bir parçası olmaları için ikna edilmeleri ya da sistemden uzaklaştırılmaları gerekmektedir.