Bundan daha ürkütücü bir şey olabilir mi!!

Ekim 2012 | Hilal Korkmaz, Meteoroloji Mühendisi Öğrencisi