Çatışma Yönetimi

Şubat 2015 | Turgay Aksoy, Yönetici
İnsanın olduğu her yerde çatışma olduğu gibi, iş hayatında da çatışma kaçınılmazdır. Farklı eğitim ve kültür seviyelerinden gelen insanların bir arada olduğu iş yerlerinde, çatışmanın bir çok sebebi olabilir:
1847

  • Rekabet
  • Çekememezlik
  • Kişiler ve bölümler arasındaki farklı amaç ve hedefler
  • İletişim yetersizliği
  • Kültürel farklılıklar
  • Şirketin, çalışanları bireysel başarıya yönlendirici politikalarının bulunması ve yarışma kültürünü özendirmesi
  • Görev tanımlarının açık olmaması ve yetki belirsizliği
  • Çalışanların hak ettiklerini düşündükleri imkan ve pozisyonları alamamaları
  • Çatışma kültürünün şirket çıkarlarına yarayacağını düşünen yönetim anlayışı
  • Çalışanlara ve bölümlere karşı adil olmayan yönetim anlayışı


Klasik yönetim anlayışında, çatışmaların bastırılması ve tamamen ortadan kaldırılması hedeflenirken, modern yönetim anlayışında çatışmaların tamamen ortadan kaldırılmaması, yönetilerek örgüt lehine kullanması hedeflenir. İyi yönetilemeyen çatışmalar, zaman, enerji, performans ve para kayıplarına yol açarken, örgüt bütünlüğüne ve ekip ruhuna da zarar verir. İyi yönetilen çatışmalarsa verimlilik ve performans artışı sağlayacaktır. Çatışmalara doğru şekilde müdahale edebilmek, çatışma düzeyini makul ve yönetilebilir seviyede tutabilmek için öncelikle, çatışmanın kök sebeplerini ortaya çıkartmak gerekir. Bunun için de iletişim kanallarının açık olması ve çatışmanın taraflarının, ön yargısız ve objektif bir şekilde dinlenip, değerlendirilmesi gerekir. Bunun sonucunda ortaya çıkartılan gerçek sorunlara doğru müdahaleler yapılabilir. Zamanında tespit edilmeyip, müdahale edilemeyen çatışmalar, daha da büyüyerek, istenmeyen müdahale yöntemlerine yol açabilecektir. Zamanında küçük tavizler ve düzenlemelerle halledilebilecek çatışmalar, daha sonra şirketin prensiplerini zorlayan büyük tavizlerin verilmesine ya da radikal müdahalelere neden olacaktır. Çatışmaların nedenlerini doğru tespit edecek ve bunları yönetebilecek kapasitede ve nitelikte yöneticilerin varlığı da oldukça önem kazanmaktadır.