Cem karaca - Beyaz Atlı

Ekim 2012 | Enis Özgen, Bilgisayar Mühendisliği Öğrencisi

Beyaz atlı şimdi geçti buradan

Süvarisi can evinden vurulmuş

Çıksın dağlar taşlar gayri aradan

Beyaz atın süvarisi vurulmuş


Dağlar taşlar bu hasretten eridi

Yollarını kara duman bürüdü

Hak yoluna beyaz atlı bürüdü

Beyaz atlı şimdi geçti buradan


Elleri elime değmez olaydı

Gözleri gözüme görmez olaydı

Bu gönül o gönlü sevmez olaydı

Beyaz atlı şimdi geçti buradan