Çocukluk Dönemi Aşı Takvimi

Haziran 2013 | Gonca Köse, Öğrenci
  • Hepatit B: doğumda, 1. ayın sonunda ve 6. ayın sonunda yaptırılmalıdır.
  • BCG: Verem aşıdır. 2.ayın sonunda yaptırılmalıdır.
  • DaBT- IPA- Hib: Difteri, boğmaca, tetanoz, inaktif poilo, hemifilus infuenza tip b aşısıdır. Beşli karma aşı olarak bilinir. 2. 4. ve 6. ayda yapılır. 18-24 ay arasında rapel ( pekiştirme dozu) yapılır.
  • KPA: 7 bileşenli konjuge pnömokok aşısıdır. 2. 4. ve 6. aylarda ve 12. ayda repal yapılır.
  • KKK: Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısıdır. 12. ay sonu ve ilköğretim 1. sınıfta yapılır.
  • OPA: Oral polio aşısıdırç 6. ay 18-24 ay ve 1.sınıfta yapılır.
  • Td: Erişkin tipi difteri- tetanoz aşısıdır.

Çocuk Sağlığı