Curl ile XML okuma

Eylül 2012 | Turan Karatuğ, Web Yazılım Uzmanı
PHP curl kütüphanesi ile xml okumayı sağlayan bir fonksiyon.

function sayfaYukle($link){
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL,$link);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FAILONERROR,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FOLLOWLOCATION,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER,1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 15);
$retValue = curl_exec($ch);
curl_close($ch);
return $retValue;
}

$sXML = sayfaYukle('http://link.com/dosya.xml');
$oXML = new SimpleXMLElement($sXML);

foreach($oXML->veri as $oVeri){
echo $oVeri->title; // çekeceğiniz veri
}?>