Dernek veya vakıf adına ücretli dergi çıkarılabilir mi?

Ocak 2015 | Selen Serdaroğlu, Editör
Derneğiniz adına ücretsiz olarak dağıtılacak bir dergi çıkarabilirsiniz.Dergi çıkarmak için yönetim kurulunuzun bir karar alması ve bu kararda derginin yasal sorumlularını belirtmesi gerekir.Derneğiniz çıkardığınız dergiyi ücretsiz olarak dağıtacaksa bu durumda vergi kanunları açısından herhangi bir problem olmaz. Ancak dergiye ücretli ilan/reklam alınacaksa veya okuyucudan belli bir ücret talep edilecekse bu durumda derneğinizin bir iktisadi işletmesinin olması ve Kurumlar Vergisi ve Katma Deger Vergisi yönünden mükellefiyet tesis etmesi gerekir, çünkü kanuna göre dernekler adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Dernekler tarafından kitap, gazete, dergi, broşür veya bülten gibi yayınlarından bir bedel alınsın veya alınmasın bu yayınlardan reklam geliri elde edilmesi durumunda yapılan bu faaliyet, iktisadi işletme faaliyeti kabul edilerek vergileme yapılır. Amaç yalnızca maliyeti karşılamak olsa da sürekli olarak reklam geliri elde edilmesi iktisadi işletmenin varlığını gösterir. Bedelin sadece maliyeti karşılayacak ölçüde olması veya elde edilen kârın derneğin amaçlarına tahsis edilecek olması sonucu etkilemez.