Din ve Siyaset

Eylül 2014 | Mehmet Volkan Balbay, Franchise Manager
Dinin siyasete alet olması zararlıdır! Siyasetin dine alet olması da zararlıdır! Siyaset sosyal ve ekonomik politikalarla ayakta kalmalıdır.

Dini şekillendirmeye çalışan siyaset insanlara ve insanlığa zarar vereceği gibi siyaseti şekillendirmeye çalışan din de insanlara ve insanlığa zarar verir.

Dinin siyaseti şekillendirmesine örnekler İran, Suud ve Afgan yönetimleridir. Siyasetin dini şekillendirmesi ise ABD, Rusya ve AB yönetimleridir. Tüm bu örnekler yanlışın birer parçalarıdır.

Siyasetin dini, dinin de siyaseti şekillendiremediği özgün bir model üretilmediği sürece dünya huzur bulamayacaktır!

[Mehmet Volkan Balbay]