Disiplin Suç ve Cezaları

Haziran 2012 | Şebnem Avşar, Hukuk Öğrencisi

Devlet memurunun çalıştığı kurumun iç düzenini bozucu davranışlarına, eylemlerine disiplin suçu denir. Bu eylemlere karşı uygulanacak yaptırımlar disiplin cezalarıdır. Bu suçlarda, cezalarda suçta ve cezada kanunilik ilkesine tabidir. 

Disiplin suç ve cezaları ile genel suç ve cezalar arasında iki noktada farklılık vardır. İlk olarak gelen suçlar ve cezalar kamu düzenini hedeflerken, disiplin suç ve cezaları kurumların iç düzenini korumayı hedefler. İkinci olarak genel suçlarda cezayı mahkemeler verirken, disiplin suçlarında cezayı idare verir. İdarenin verdiği cezalar bir idari işlem olup bunlara karşı dava yolu açıktır. 

Devlet memurları kanunu madde 125 de disiplin cezalarını ağırlık derecesine göre sıralanmıştır : 

A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.