Doğru soruyu doğru sormak

Şubat 2015 | Demet Yiğit, Diyetisyen
Doğru soruyu sormak ya da soruyu doğru sormak.. Bu ikisi çok farklı şeyler olup fiile dökülebilmeleri için soruya konu olan nesne ya da durumun doğru şekilde sorgulanmasını gerektirir. Cevabını kendi içimizde ya da çevremizde kolaylıkla bulabileceğimiz soruları bir başkasına yöneltmenin anlamsızlığı ve bunun doğal sonucu olan, tatmin edici bir cevap alamama durumunun, başka bir açıklaması yoktur. Kendi içimizde ya da dışımızda yapacağımız küçük gözlem ve araştırmaların cevaba ulaşmak için yetersiz kalması halinde, anlaşılamayan durum ya da ulaşılamayan bilgi üzerinde yapılacak uzun sorgulamalar sonrasında, tüm düşünce kirliliği ve laf kalabalığı uzaklaştırıldıktan sonra yani üzerinde düşünülen konuya gerekli yalınlık kazandırıldıktan sonra, artık soru oldu demektir ve bir başkasına yöneltilebilir. Böyle bir soru mutlaka sorunun yöneltildiği kişilerde bir merak hissi uyandıracak ve kişiyi soru üzerine düşünmeye ve cevap vermeye yöneltecektir. İşte bunun adı da doğru soruyu doğru sormaktır. Ki bu da insanları gerçekten meraka, düşünmeye, sormaya, sorgulamaya ve sonuç olarak hoş bir tartışma ortamına çekecektir.