Döviz Nedir

Temmuz 2013 | Döviz Fiyatları, Ekonomist
Uluslararası ticarette kullanılan araçlar döviz olarak adlandırılmaktadır. Ekonomik açıdan iktisadi bir mal olarak tanımlanan döviz, ülkelerin stoklarında kendi para birimleri dışında bulunan para birimleri, ödemeyi gerçekleştirme imkanı sunan her türlü belge ( Çek, poliçe, senet vb. ) olarak nitelendirilebilir. Türk Parasının Kıymetini Koruma 30 sayılı kanununda, döviz; “ Döviz, efektif dahil yabancı para ile ödemeyi sağlayan her nevi hesap, belge ve vasıtalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Döviz efektif veya kaydi olarak kullanılabilmektedir. Banknotlar ve metal sikkeler haline ki tüm yabancı paralar efektif ödeme araçları iken, bunların dışında kalan çek, poliçe v.b. ödeme araçları kaydi olarak adlandırılır. Aynı zamanda bu döviz türleri için değiştirme, bozdurma, fiyat anlamına gelen kambiyo sözcüğü de kullanılmaktadır. Günümüzde uluslararası para transferi büyük ölçüde kaydi ödeme araçları aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Döviz iktisadi bir mal niteliği taşıdığı için belirli bir arz talep dengesi bulunmakta, dolayısıyla da Döviz Fiyatları kavramı oluşmaktadır. Ulusal paranın yabancı para birimlerine göre fiyatı ise döviz kuru olarak adlandırılmaktadır. Yani birim döviz başına düşen, eş değer ulusal para miktarı bize döviz kurlarını vermektedir.

Döviz fiyatı kotasyon sistemi veya indirekt kotasyon sistemi uyarınca gösterilebilmektedir. Kotasyon sisteminde birim dövizin milli para birimi cinsinden değeri gösterilirken, indirekt kotasyon sisteminde milli para biriminin döviz cinsinden fiyatı gösterilmektedir. Örnek olarak, 1 EUR = 1,39 TL gösterimi kotasyon sisteminde bir gösterim özelliği taşırken, 1 TL = 0.72 EUR indirekt kotasyon sistemindeki gösterim şeklidir. Devamı için tıklayınız…