Dünyada Yaygınlaşmakta Olan Berlusconi Teknikleri (Umberto Eco'dan)

Nisan 2013 | Ferda Nihat Köksoy, Genel Cerrahi Uzmanı
-Berlusconi teknikleri geliştirilmekte ve yaygınlaştırılmaktadır: değişimin gerekliliğinin ifadesi ve sürekli tekrarı; din ve ulus birliğinin sahiplenilmesi; karşıtların halk düşmanı gösterilip sözlü saldırılarda bulunulması; TV tartışmalarından uzak durulması; yandaşlara "zafer yakın" duygusunun verilmesi; mazlumiyet-mağduriyet söyleminin tekrarlanması; ticari satıcı tekniğinin kullanılması ile tutarlılık aranmaksızın ard arda söz sıralayarak dinleyicinin bir noktaya takılmasının sağlanması; kabulu zor tahriklerle gündemin sürekli elde tutulması.

YENGEÇ ADIMLARI (Umberto Eco): kitabinomurgasi.com/2012/12/yengec-adimlariyla-umberto-eco.h...