Eğitim Yazılımı Tasarım Aşaması Açıklaması

Nisan 2012 | Ahmetilhan, Bilişim Teknolojileri Öğrencisi
Mümkün olduğu kadar anlaşılabilir ve net bir tasarım yapmaya çalıştım. Kullanılan görsel öğelerle bir bütün meydana getirmeyi amaçladım. Tasarımım hedeflenen  kitlenin zorlanmaması için bütünlüğü sağlamaya çalıştım. Tasarım ilke ve yöntemleri, bu yazılımın tasarımı konusunda irdelendiğinde, ele alınan görsel yöntem ve ilkeler kullanıcı kitlesinin rahatlığını amaçlamaktadır. Şüphesiz projem henüz tasarım aşamasında olduğu için bir takım detaylı araştırmalarım devam etmekte ve son hale geldiğinde bazı yeni görsel değişiklikler olabilecektir, kullanıcı kitlesinin daha fazla verim alabilmesi için.