Eğitsel yazılımın görsel tasarımı...

Nisan 2012 | A, inploider

Ref: Gürol, A., Aktı, S. & Demirli C. “İlköğretim Kurumlarında Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılımların Sahip Olması Gereken Özellikler Ve Bu Yazılımların Değerlendirilmesi”