Eğitsel yazılımın kullanım kolaylığı

Nisan 2012 | A, inploider
Ref: Gürol, A., Aktı, S. & Demirli C. “İlköğretim Kurumlarında Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılımların Sahip Olması Gereken Özellikler Ve Bu Yazılımların Değerlendirilmesi”i”

Ref: Gürol, A., Aktı, S.
&
Demirli C. “İlköğretim Kurumlarında Kullanılmakta Olan Eğitsel Yazılımların Sahip
Olması Gereken Özellikler Ve Bu Yazılımların Değerlendirilmesi”