EKT (Elektro Konvülsif Tedavi) Hakkında

Mart 2014 | Devrim Güren, Psikiyatr
EKT
EKT
EKT yani elektro konvülsif tedavi, bazı psikiyatrik hastalıklar için uygulanan bir tedavi yöntemidir. Biz onu daha çok beyne elektrik uyarımı, elektroşok tedavi veya şok tedavisi gibi alternatif isimlerle biliriz.

1938'den beri kullanılan EKT, hastaya uygulanmadan önce hastanın kan tahlilleri yapılır, kalp grafisi, beyin elektrosu ve MR'ı çekilir. EKT işlemi için dahiliye, anestezi ve nöroloji alanında toplam üç uzmanın hazır bulunması gerekir.
EKT
Yukarıda zikrettiğimiz üzere uzmanların konsültasyonundan sonra hastaya öncelikle kas gevşemesi ve uyku getiren ilaçlar verilir. Daha sonra hastanın alnının iki tarafına iki elektrot bağlanır. Bu elektrotlara birkaç saniye süreyle elektrik verilir.

Akımın verilmesinden sonra beyne verilen elektrik ritmik bir aktivite düzenler, beyin kimyasallarında salınım başlar. Bu işlem 5 dakika kadar sürer, bundan sonra hastanın tamamen uyanma sürecinde uzmanlar yanında bulunur.
EKT
Beyinde hasara neden olduğa dair bilimsel kanıt bulunmamakla birlikte uygulanan hastalarda beyin hasarı durumunda ortaya çıkan
kan dolaşımında yükselen enzim ve proteinlerde yükselme bulgularına rastlanılmamıştır. Yine hayvanlar üzerindeki deneylerde EKT'den sonra beyin incelenmiş, bir hasara rastlanılmamıştır.
EKT
EKT tedavisinden sonra kısa süreli bellek kaybına uğramak mümkündür. Bu kayıp en fazla bir yıla kadar düzelir. Öğrenme güçlüğü durumu oluşturmaz. Aksine hastalığın tedavi edilmesiyle önceki yaşantıdan daha iyi öğrenme oluşur.
EKT
Birçok ilaç geliştirilmesine rağmen nadiren olsa da doktorunuz size EKT önerebilir. Bazı rahatsızlıklarda EKT hala daha en etkili tedavidir. Hem hızlı bir yöntemdir hem de hastanın ilaca yanıt vermediği durumlara bir alternatiftir. EKT
Burada ABD'de yapılan araştırmaya değinelim. 1999'da 50000 EKT görmüş hastanın üzerinde yapılan araştırmada sadece bir tane ölüm vakası yaşanmıştır, bunun da doğumda anne ölümü sıklığının çok altında olduğu saptanmıştır.

Modern anestezi ile günümüzde risk çok azdır.
EKT

Dizilerde böyle! Gerçekte EKT hastaya acı vermez. Hasta zaten anesteziye sokulur. EKT gören hastalar üzerinde yapılan araştırmada hastalar dişçi koltuğuna oturmayı EKT'den daha stresli bulmuştur.
EKT

EKT uygulanan hastaların ortalama %90'ında tedavi olumlu sonuç verir. EKT sonrasında tedaviye ilaçla devam edilir. EKT
EKT'den sonra hastada çevresini tanıyamama, şaşkınlık gibi durumlar görülebilir. İlk bir ayda yakın tarihte yaşanan olayların detaylarını hatırlayamama, telefon numaraları veya tarihi hatırlamakta zorluk çekme gibi durumlar yaşanabilir. Ancak zaman geçtikçe bu yan etkiler ortadan kalkar.

En sık ağır depresyon vakalarında uygulanmakla birlikte, mani, şizofreni ve ileri derece OKB'de de uygulanır.