EN İYİ KAPSÜL NAR İLE ÜZÜM

Şubat 2015 | Süleyman Gönülkırmaz, Ziraat Mühendisi
Çok sayıda meyvenin kimyasını inceleme fırsatım oldu. Ulaşabildiğim
ilginç meyvelerin tadına baktım. Eğer, “Nar ile Üzüm” patentli ve ilaç
sektörünün yarattığı bir ürün olsaydı, Dünyada en çok tüketilen sağlık
kapsülü olurdu.
Nar, Akdeniz ve Kafkaslarda uzun yıllara tarımı
yapılan yıldız bir meyvedir. Nar, çok araştırılmış ve halende
araştırılması devam eden özel donanımlı bir meyvedir. Özellikle son 10
yılda narın araştırılma sayısı 500’ün
üstündedir. Nar, antikanser, antibakteryal, antioksidan potansiyeli,
anti-enflamatuar özellikleri ile kardiyovasküler hastalıkların
önlenmesine kadar pek çok alanda araştırma konusu olmuştur. Narın etki
mekanizması çoğu kez hayvan ve laboratuvar deneyleri ile test
edilmiştir. İlginç olan nar tüm bu araştırmalardan iyi bir yönü
bulunarak çıkmıştır. Narın yüksek donanımlı kimyasallarının büyük bölümü
narın çekirdeğinde yer alır. Narın çekirdeği fitokimyasal bir
rezervuardır. Narın bir bilmecesi vardır. ‘Çarşıdan aldım bir tane, eve
geldim bin tane’ diye söylenir. Narın kimyasal yapısına bakıldığında
nar, bu bilmecedeki gibidir. Çarşıdan bir tane alınır, bin bir fayda
sağlanır.

Üzüm, kültürü
yapılan en eski meyvelerden birisi olup, vatanı Anadolu’dur. Ülkemizde
1200’ün üzerinde üzüm çeşidi olduğu tahmin edilmektedir. Üzümün kimyasal
yapısına bakıldığında, üzüm tanesinin iki yüz elliye (250) yakın farklı
yapıda doğal kimyasaldan oluştuğunu görürüz. Üzümdeki her üç doğal
kimyasaldan biri antioksidan özelliktedir. İçimize yuvarladığımız bir
üzüm tanesi ile yetmişe yakın antioksidan almış oluruz. Üzümün kanserden
koruyucu özelliği bugün çok iyi bilinmektedir. Üzüm ve bileşenlerine
ilişkin araştırma sayısının 700’ün üzerinde, üzümün içinde olduğu makale
sayısının da on binlerin üstünde olduğunu söyleyebilirim. Üzümü güçlü
yapan yapısında çok sayıda antioksidan olması ile birlikte
‘resveratrol’, ‘ascorbik-asid’, ‘alpha-terpineol’ ve ‘geraniol’ gibi
etkili dört maddenin birlikte ve üzümde bol bulunmasıdır. ‘Resveratrol’
iyi bir antioksidan, iyi bir kanser ve tümör önleyici, iyi bir gen
mutasyon engelleyişidir. Bu kimyasal dünya kapsülünüz olsun.
“Nar ile Üzüm medikal bir meyvedir”. Süleyman Gönülkırmaz
Süleyman GÖNÜLKIRMAZ Ziraat Mühendisi-Antalya
otevi.com
#otadami @otadami