Enneagram Metodolojisi

Haziran 2014 | Bf, Kooperatif Uzmanı
Kişilik tiplerini inceleyen diğer teorilerden farklı olarak Enneagram, statik değil dinamik bir sistemdir. Enneagram sembolü üzerindeki her bir nokta, belirli biçimlerde birbiri ile ilişki içerisindedir. Enneagram, tiplerin sadece kişilik özelliklerini, eğilimlerini ve tercihlerini tanımlamakla kalmaz, davranışlarının altında yatan motivasyon kaynaklarını da açığa çıkarır. Bunun yanısıra, tiplerin stres ve güven hallerinde, duruma bağlı olarak değişebilen davranış şekillerine değinir.

Kanatlar

Her bir kişilik tipi, kanat adı verilen, sağındaki ve solundaki kişilik tiplerinden etkilenebilir. Genel olarak bir kanadın baskın olduğu söylenebilir ancak her iki kanadın dengede olduğu durumlar da olabilmektedir. Ana tipin kanatlarla olan ilişkisi her kişinin kendine özgü davranışlar sergilemesini sağlamaktadır. Kanatlar, kişinin temel özelliğini tamamlayıcı ya da karşıt özellikler taşıyabilirler ancak kişinin temel kişilik özelliklerini bulunduğu tip belirlemektedir.

Örneğin Tip 2 Yardımsever için;
14048

2 kanat 1
Bir kanadı baskın olan İkiler ana tiplerinin özelliklerini sergilemenin yanısıra daha görev odaklı, idealist ve yargılayıcı olma eğilimindedirler.


2 kanat 3
Üç kanadı baskın olan İkiler ana tiplerinin özelliklerini sergilemenin yanısıra daha hareketli, rekabetçi ve sonuç odaklı olma eğilimindedirler

Stres ve Güvenlik Noktaları
Enneagram, kişilik tiplerinin stres ve güven anlarındaki davranışlarını da açıklamaktadır. Enneagram sembolü üzerinde, ana tipten uzaklaşan ok yönündeki tip, kişinin stres anında, bazı özelliklerini sergilediği, stres noktası olarak adlandırılan tiptir. Enneagram sembolü üzerinde, ana tipe yaklaşan ok yönündeki tip, kişinin kendini güvende hissettiği anlarda, bazı özelliklerini sergilediği, güvenlik noktası olarak adlandırılan tiptir.

Örneğin Tip 2 Yardımsever için;

14048


Stres Noktası (Ana tipten uzaklaşan ok yönü) : Tip 8
İkiler stres altında olduklarında Sekizin olumsuz özelliklerini sergileme eğiliminde olabilirler. Canayakın, yardımsever ve fedakar olan İkiler, stres altındayken çevresindekiler üzerinde baskı kurmaya, kontrol etmeye veya çatışma çıkarmaya eğilimli olabilir.

Güvenlik Noktası (Ana tipe yaklaşan ok yönü) : Tip 4İkiler kendilerini rahat ve güvende hissettiklerinde Dördün olumlu özelliklerini sergileme eğiliminde olabilirler. Canayakın, yardımsever ve fedakar olan İkiler, kendilerini rahat ve güvende hissettiğinde kendi ihtiyaçlarının ve isteklerinin de farkına vararak, bunları dile getirmeye eğilimli olabilir.