Entarisi Dım Dım Yar'ı ilk söyleyen çocuk

Nisan 2014 | Halil Ertekin, Yazılım Geliştirme Uzmanı