Erkek genital organları ve cinsellik

Şubat 2014 | Ebru Özkan, Moleküler Biyolog
Erkeğin üreme sistemi dış ve iç genital organlar olarak ikiye ayrılır. Sizlere bu organları özetle anlatıp, hangi görevleri üstlendiklerinden bahsetmek ve bilgi sahibi olmanızı istiyorum.

Penis

  • Dış genital organlar penis ve scrotumdur. Scrotum testis torbasıdır.
PENİS: İdrarın mesaneden üretra aracılığı ile dışarı atılması ve ejakulatın gene üretra aracılığı ile dışarı atılmasını sağlar. 3 silindirik süngerimsi dokudan oluşur. Bunlar iki kovpora kavernosa ve korpus spongiosumdur. Üretra spongiosum içindedir. Kan damarları ve sinirlerde buradan geçer ve seksüel aktivite sırasında bu damarlar penisin sertleşmesini sağlar. Penisin ucuna glans penis denir ve ucu sinir yönünde zengindir bu nedenle uyarılara çok duyarlıdır. Glansı örten kısma sünnet derisi denir. Penisin deri altı dokusunda yağ dokusu yoktur.

SCROTUM: Testisleri ve spermatik kordları içinde taşır. Kan damarları, sinirler, kas fibrinleri ve ductus vas deferens ( testisten ayrılan spermatozooların geçiş yolu)
  • İç üreme organları ise testislerle spermatozoonun depolanması ve taşınmasını sağlayan kanal sistemidir.
TESTİSLER: Bir çifttir. Sperm ve testosteron üretirler. Testosteron erkekte sekonder cinsiyet karakterlerini düzenler. Testisler puberteden (ergenlik) önce çıkartılırsa erkeklik karakteri gelişmez. Böbreklerin hemen altında oluşurlar. Erkek bebeklerde doğuma yakın ya da doğumdan sonra scrotum içine inerler. Eğer inmezlerse cerrahi ile indirilebilirler.

ERKEK BOŞALTIM YOLLARI:

EPİDİDİMİS: Testislerin üzerinde bulunur. Spermler burada olgunlaşırlar.
VESİKA SEMİNALİS: Spermler dışarıya atılmadan önce burada muhafaza edilirler, seminal mayinin miktarını artırırlar ve spermlerin canlılığını koruyan bir mayi salgılarlar.
PROSTAT: Uretranın iç ağzının hemen altındadır. Ceviz büyüklüğündedir. Alkalen bir mayi salgılayarak spermlerin asit olan vajinada yaşamalarını sağlar ve adale kontraksiyonları ile spermlerin dışarıya kuvvetle atılmasını sağlar.
COWPER BEZLERİ: İki tanedir. Fındığa benzer. Prostatın iki yanında yer alır. Süte benzer koyu kıvamda bir mayi salgılar. Seminal mayinin önemli kısmını kapsar.
SEMİNAL MAYİ: Griye çalan beyaz renkte ve yapışkan maddedir. İçinde spermiumların yaşaması için protein, lipid, fruktoz gibi besin maddeleri yer alır.

Her ejekülasyonda yaklaşık 2-4 santimetreküp seminal mayi ile beraber 200-400 milyon spermium dışarı atılmaktadır.
- Bir spermiumda 60-120 milyon sperm varsa; normospermi
- 30-60 milyon sperm varsa; oligospermi
- 1-30 milyon bulunursa; hypospermi
- Hiç yoksa; azospermi
- Sperm var fakat cansız veya harekestiz ise; necrospermi adını alır.

CİNSELLİK
  • Cinsel arzu duyma, heyecanlanma, fiziksel uyaran, cinsel içerikli rüyalarla ve mastürbasyonla sertleşme görülmektedir.
  • Boşalma/orgazm penis ile olmakta, cinsel haz onun sayesinde duyulmaktadır.
  • Erkeklerde görsel cinsel uyaranlarla uyarılma daha kolaydır.
  • Ortalama boşalma süresinin 5. 4 dakikadır. Ancak bu sürenin 50 saniyeden 44 dakikaya kadar değiştiğine bilgiler mevcuttur. Erken boşalma bir sorundur. Vajinaya giriş ile boşalma arasında geçen sürenin 60 saniyeden az olmaması gerekiyor. Ürolojik sorunlar, prostat ve idrar yolu enfeksiyonları, tiroid ve nörolojik problemler, psikolojik unsurlar erken boşalmaya neden olmaktadır. Ayrıca tecrübeyle sabit olduğu, baskılanmış duyguların erken boşalmaya neden olduğu da bir gerçektir. Bakınız; Türklerin ortalama boşalma süresini 3, 7 dakika, Almanların ortalama boşalma süresini 7 dakika, Amerikalıların 14 dakikadır.
  • Penisinin ortalama uzunluğu sertleşme olmayan durumda 5-9 cm, sertleşme halinde ise ortalama 14-16 cm dir. 11-18 cm penis boyu normal kabul edilir.
  • Cinsel uyarılma fizyolojik olarak şöyle gerçekleşmektedir; Penisin gövde kısmında sertleşme, baş kısmında şişme, yumurtalık duvarındaki ve yumurtanın kordonundaki kaslarda kasılma ve yukarı çekilme, idrar yolunun iç kısmının kaygan bir sıvı ile ıslanması, kalp hızında artma, solunumda sıklaşma ve tansiyonda yükselme, kol, bacak ve boyun adaleleri gibi bazı adalelerde gerginleşme görülür.